Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2021/81 medaily,poháre-beh pre zdr.srdce 49,00 s DPH 06.10.2021 MIŠIAK ŠPORT s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Objednávka 2021/80 tlač diplomov 20,16 s DPH 06.10.2021 Ivor Páleník -I. P. PRESS PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Objednávka 2021/79 prístup.pripojenie signálu WiFi - v bud.1.st.,ŠKD 470,00 s DPH 06.10.2021 Silli Alarm, s.r.o. PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Zmluva 5/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 03.10.2021 Anna Kokavcová Anna Kokavcová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Objednávka 2021/78 hyg.potreby-utierky,papier,pena 346,43 bez DPH 2020/05+dodatok 01.10.2021 BELT Slovakia s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 05.02.2020
Zmluva dodatok č.1 k Zmluve č.3/2021 prenájom priestorov v tv 0,00 bez DPH 01.10.2021 Pavel Gondek Pavel Gondek PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Faktúra 2021055 režij.popl. stravné zamestn.ZŠ za 9/2021 1 008,15 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2021
Objednávka 2021/76 dezinf.prostr.oxychlorine 398,00 s DPH 29.09.2021 ILLE Papier-Service SK,s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Objednávka 2021/75 osob.ochr.pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zš 531,06 bez DPH 29.09.2021 DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Faktúra 2021053 príspevok stravné zamestn.ZŠ za 9/2021 63,45 bez DPH VZN obce č.3/2019 29.09.2021 ZŠ Valaská,ŠJ PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 30.09.2021
Faktúra 2211229812 vodné,stočné za 7-9/2021 Tv 17,09 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 2211229811 vodné,stočné za 7-9/2021 zš1 247,79 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 2211229809 vodné,stočné za 7-9/2021 šj+ zš zr.voda 855,17 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021
Objednávka 2021/74 poplatok za súťaž Maksík-od obce 50,00 bez DPH 28.09.2021 Talentída, n.o. RNDr. Mariana Rafajová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
Faktúra 2211229810 vodné,stočné za 7-9/2021 zš2 136,70 s DPH 806200425 28.09.2021 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.B.Bystrica PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 29.09.2021
Faktúra 37521 biologické ošetrenie odpadov v školskej jedálni 150,00 s DPH telef. 27.09.2021 Petr Mrázek Zdenka Ridzoňová PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2021
Faktúra 8412150471 modul HX0058+používanie verzie 50,40 s DPH telef. 13506 27.09.2021 Solitea Slovensko, a.s. Anna Bániková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 28.09.2021
Faktúra 21050 revízie el.inštalácie kotolne 50,00 bez DPH telef. 24.09.2021 SNEKO -Juraj Šnek PaedDr. Michaela Badinková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2021
Faktúra 3120211484 učebnice 2.st.-biologia 9.r. 85,00 s DPH 2021/50 24.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Mgr. Ingrid Sedliaková PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy 27.09.2021
Zmluva 4/2021 prenájom priestorov 46,00 bez DPH 24.09.2021 LANTASTIK OK, s.r.o. Pavol Blahuta PaedDr. Michaela Badinková riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3237