Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 518321635 overenie presnosti váh v šk.jed. 66,60 s DPH telef. 04.10.2018 Slovenská legálna metrológia, n.o. A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra 201861099 ročný servis,revízia plyn.zariadení 698,40 s DPH 2017/55 04.10.2018 STYK SERVIS, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra 1056/18 čistiace prost.do umývačky pre šj 274,69 s DPH 2018/56 04.10.2018 Ľubomír Gálfy-Firma SEGAS A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 05.10.2018
Faktúra P20187007 dopravné žiakov na vyučovanie za 9/2018 1 500.00 bez DPH 14/2015 03.10.2018 MH komín, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018
Faktúra 7289123338 zemný plyn za 10/2018 1 739.00 s DPH 9103926691 03.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018
Faktúra 320190179 konzultácie k PAM 140,04 s DPH 13506 02.10.2018 VEMA, s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 04.10.2018
Faktúra 182057 PZ na anglic.jaz. pre žiakov SZP 121,60 s DPH 2018/54 01.10.2018 Richard Šrobár -Littera Ing. Zuzana Slezáková Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018
Faktúra 20180810 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 70,80 s DPH 2018/57 01.10.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018
Faktúra 032180145 USB token pre mandát.certifikát pre Rš 78,00 s DPH 2018/58 01.10.2018 Slovenská obchodná a priemyselná komora Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018
Faktúra 1211804543 učebnice Informat.2.-4.r 48,51 s DPH 2018/59 Dohoda o predd.plat.č.2/2018 01.10.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 02.10.2018
Zmluva 15/2018 prenájom telocvične bez DPH 28.09.2018 Obec Valaská Ing. Juraj Uhrin Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy
Objednávka 2018/59 učebnice Informat. 48,51 s DPH Dohoda o predd.plat.č.2/2018 28.09.2018 AITEC s.r.o. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy
Faktúra 2018076 rež.poplat.stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018 688,00 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.09.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra 3180859 kalibrácia teplomeru v šj 52,60 s DPH 2018/52 28.09.2018 ADM s.r.o. A. Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra 2018075 príspevok stravné zamestnancom ZŠ za 9/2018 137,60 bez DPH VZN obce č.1/2013 28.09.2018 ZŠ Valaská,ŠJ Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Faktúra 2018271 oprava váh v šj 75,36 s DPH 2018/51 27.09.2018 Ján Valent-VÁHY V A.Gondová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 28.09.2018
Zmluva 201807970 o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 27.09.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy
Objednávka 2018/57 vydanie mandát.certifikátu pre Rš 70,80 s DPH 26.09.2018 Disig a.s. Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy
Faktúra 20180919 preinštalovanie kopírky+toner 69,59 s DPH telef. 26.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr.Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018
Faktúra 20180918 kopírovanie za 7-9/2018 82,51 s DPH ZP 0310-2017 26.09.2018 PrimaCOp Oravec Marcel Mgr. Štefánia Piliarová Mgr. Štefánia Piliarová riaditeľ školy 27.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3164