Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Zoznam tried

Názov
0.A
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Blahútová
Učebňa 1.A
Foto
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kubaliaková
Učebňa 1.B
Foto Foto Foto Foto Foto
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Wodziková
Učebňa 1.C
Foto Foto Foto Foto Foto
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Snopková
Učebňa 2.A
Foto Foto Foto Foto Foto
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Paulovičová
Učebňa 2.B
Foto Foto Foto Foto Foto
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Hadžegová
Učebňa 3.A
Foto Foto Foto Foto Foto
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Uhrinová
Učebňa 3.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Ridzoňová
Učebňa 4.A
Foto Foto Foto Foto Foto
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Černáková
Učebňa 4.B
Foto Foto Foto Foto Foto
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Janka Balážová
Učebňa 5.A
Foto Foto Foto
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mariana Rafajová
Učebňa 5.B
Foto Foto Foto Foto
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Slezáková
Učebňa 6.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Pohorelcová
Učebňa 6.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Michaela Badinková
Učebňa 7.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Renáta Bírešová
Učebňa 7.B
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Matúš Magera
Učebňa 8.A
Foto Foto Foto Foto Foto
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beata Némethová
Učebňa 8.B
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Maťovčíková
Učebňa 9.A
Foto Foto Foto Foto Foto
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Hrončeková
Učebňa 9.B
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018