Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Sobota 24. 2. 2018
Počet návštev: 4598395

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • 9. 2. 2018

  V OK biologickej olympiády - kategória C, teoreticko-prakltická časť, ktoré sa uskutočnilo 8. februára v Brezne nás úspeše reprezentovali žiaci 8. ročníka. Obsadili 2. - 4. miesto v konkurencii 13 súťažiacich. Do KK postupuje Tajana Koľajová z 8.A, ktorú od 1. miesta delilo len pol boda. Na 3. mieste sa umiestnila Radoslava Rafajová z 8.B a na 4. mieste Filip Kováčik z 8.A, ktorý za Radkou zaostal tiež o pol boda. Všetkým trom súťažiacim ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu a samozrejme BLAHOŽELÁME ! Tajane držíme palce v krajskom kole.

 • 18. 1. 2018

  je opäť tu. Najväčšia medzinárodná súťaž s hravými, zaujímavými a logické myslenie podporujúcimi úlohami čaká na všetky deti už od 1. ročníka 19.marca 2018. Ak máte, milí žiaci, záujem zapojiť sa, prihláste sa u svojej triednej učiteľky alebo p. uč. M. Rafajovej do 7. februára a zároveň uhraďte štartovné 2 eurá (zvyšné 2 eurá žiakom doplatíme prostredníctvom finančných prostriedkov OcÚ vo Valaskej na zabezpečenie činnosti záujmových krúžkov a voľno-časových aktivít). Všetko o Klokanovi nájdete stránke matematickyklokan.sk, kde si môžete vyskúšať vlaňajší súťažný test.

 • 5. 2. 2018

  1. časť finančného výťažku z vianočného predaja počas Živého Betlehéma vo Valaskej spolu s dobrovoľnou zbierkou v celkovej výške 450 eur našej spolužiačke Natálke a jej rodičom. V mene všetkých žiakov a zamestnancov školy tak urobili Natálkine spolužiačky Viktorka a Sabínka spolu s triednou učiteľkou Ing. Zuzanou Slezákovou 17.1.2018. Natálka, držíme Ti palce!

 • 5. 2. 2018

  štvrtú Knihu dobrých skutkov - Srdce pre Jaroslava Simana. K nahliadnutiu je v ľavom menu - Kniha dobrých skutok - Kniha dobrých skutkov 4. Príjemné čítanie!

 • 5. 2. 2018
  • 19.2. - 23.2.2018 - JARNÉ PRÁZDNINY
  • 6.2. - zúčastniť sa OK geografickej olympiády
  • 7.2. - ŠK Hviezdoslavov Kubín - 1. aj 2. stupeň
  • 8.2. - 14.2. - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka na Čiernom Balogu
  • 9.2. - uzavretie prihlášok do matematickej súťaže KLOKAN
  • 9.2. - ŠK biologickej olympiády - kategória C
  • 13.2. - reprezentovať školu v OK florbalového turnaja - chlapci
  • 16.2. - reprezentovať školu v OK florbalového turnaja - dievčatá
  • 16.2. - KARNEVAL - 1. stupeň - karnevalové vyučovanie do 1