Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Nedeľa 22. 4. 2018
Počet návštev: 4683187

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • 17. 4. 2018

  Milí rodičia, opäť vám ponúkame možnosť osobného pohovoru o úspechoch či neúspechoch Vášho dieťaťa za obdobie 3. štvrťroku nielen s triednym učiteľom, ale aj s ktorýmkoľvek vyučujúcim Vášho dieťaťa počas konzultačného dňa, ktorý sa uskutoční v utorok - 24. apríla 2018 od 13.30 do 16.30 hod.

 • 19. 4. 2018

  ... nás v okresnom kole reprezentovalo šesť žiakov v troch kategóriách. Najlepšie sa darilo šiestakom: Ester Melicherčík obsadila vo svojej kategórii 1. miesto, Lucia Troligová 2. miesto a Ján Sebastián Vilhan 3 miesto. BLAHOŽELÁME a všetkým zúčastneným ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

 • 19. 4. 2018

  Kultúrne poukazy 2018 sú už k dispozícii aj na našej škole. Sú určené primárne základnej škole, v správe ich má triedny učiteľ, ktorý po dohode so žiakmi, v prípade 1. stupňa s rodičmi, môže rozhodnúť o ich použití. Nevyužité kultúrne poukazy sa žiakom na konci školského roka rozdajú a tí ich môžu uplatniť aj počas letných prázdnin alebo v novom školskom roku do 12.11.2018. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.kulturnepoukazy.sk/kp18/ .

 • 17. 4. 2018

  ĎAKUJEME za prejavenú dôveru všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje deti do našej školy. Na všetkých budúcich prvákov sa už teraz tešia najmä ich budúce triedne učiteľky Alenka Blahútová a Zuzka Wodziková 3. septembra 2018.

 • 17. 4. 2018

  Milí rodičia, darujte našej škole hodinu svojho voľného času pri príležitosti menín našej školy dňa 27.4.2018 v čase od 16.00 do 18.00 hod. a príďte nám ju pomôcť skrášliť natieraním schodiskového zábradlia v budove 1. a 2.stupňa. Potrebujete: štetec, nádobu na farbu (ktorú zabezpečíme a bude vodou riediteľná), starú handru, staré noviny (kartón) na podloženie. ĎAKUJEME!