• V školskom roku 2019/2020 sme si pripomenuli 50. výročie založenia našej základnej školy.
   • "Mať kapacity na učenie je dar, byť schopný učiť sa je zručnosť, chcieť sa niečo naučiť je voľba." Brian Herbert
   • Stavba našej školy. S výstavbou sa začalo v roku 1966. Škola bola skolaudovaná v septembri 1969.
   • "Deti majú otázky na všetky odpovede." čistá duša
  • Novinky

     • TVORIVÉ PÍSANIE

      18. 6. 2024

      V mesiaci máj prebehla na 1. stupni súťaž v tvorivom písaní na tému „Naša škola“ - opis.

      Žiaci všetkých ročníkov opisovali našu školu na úrovni svojho ročníka. Vznikli pekné a hodnotné práce. Z tých najlepších vybrala porota štyri najlepšie práce, z každého ročníka jednu. Veríme, že žiaci budú mať možnosť svoje práce osobne prezentovať pred väčším publikom. Víťazom želáme veľa ďalších tvorivých chvíľ.

     • ROČNÍKOVÝ VÝSTUP ŽIAKOV 7. ROČNÍKA

      18. 6. 2024

      V druhom júnovom týždni žiaci 7. ročníka uskutočnili svoj ročníkový výstup z predmetov technika a informatika. Siedmaci na hodinách techniky rysovali technický výkres, podľa ktorého potom vyrábali poličku. Na hodinách informatiky sa zamýšľali nad svojím budúcim povolaním a pripravili prezentáciu Moje povolanie. Žiaci popoludní za účasti vedenia školy, vyučujúcich, rodičov a hostí svoje práce úspešne odprezentovali. Ďakujeme pánovi Michalovi Medveďovi, ktorý pre žiakov pripravil dosky a laty na výrobu poličky a tento materiál aj sponzoroval.

     • MATEMATICKÉ POPOLUDNIE

      14. 6. 2024

      Žiaci 5. a 6. ročníka našej školy riešili v dvojčlenných a trojčlenných tímoch matematické úlohy a vedomostný kvíz. Úlohy boli zamerané na praktickú činnosť – zisťovali rozmery, skladali hlavolam. Ďalej tam boli úlohy na dopĺňanie čísel. Zisťovali, v ktorom zo štyroch obchodov zaplatia za nákup najmenej. Žiaci si vyskúšali spoluprácu, niektorí o svojich správnych riešeniach museli intenzívne presviedčať svojich parťákov. Už teraz sa tešia na pokračovanie.

     • PRIATEĽSKÁ NÁVŠTEVA V DENNOM STACIONÁRI V NEMECKEJ

      13. 6. 2024

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa žiaci Novinárskeho krúžku a krúžku Pátranie po minulosti vybrali na ďalšiu návštevu do DS v Nemeckej. Najmladší členovia rodín si s najstaršími členmi rodín pripomenuli, aká dôležitá je láska vo všetkých podobách vo všetkých vzťahoch, ktoré v RODINE existujú. Opäť si pripravili program. Klientov zapojili aj do spevu, vymýšľania básní a maľovania na plátno. Pri opekaní špekáčikov sa upevnili priateľské vzťahy. Dobrá nálada sa vystupňovala až do spevu a tanca. Obojstrannú radosť na fotografie zachytila novinárka Tamarka.

     • ÚSPECH ŠKOLSKÉHO ČASOPISU Cŕŕn

      13. 6. 2024

      MŠVVaŠ a Dom Matice slovenskej v Žiline vyhlásili 23. ročník súťaže triednych a školských časopisov "Pro SLAVIS 2023" s cieľom podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

      V októbri sme sa zapojili do súťaže zaslaním štyroch čísel Cŕŕnu z minulého školského roka. Po niekoľkomesačnom čakaní prišlo vyhodnotenie. V kategórii - základná škola - školský časopis - sme v celoslovenskej konkurencii získali 4. miesto.

     • NÁVŠTEVA PSÍKOV V ŠKD

      13. 6. 2024

      Dňa 7.6.2024 do našej ŠKD zavítala pani asistentka Ingrid Macáková so svojimi psíkmi Endym a Baltíkom. Porozprávala nám o starostlivosti o psíkov, výchove a tiež o tom ako so svojimi štvornohými miláčikmi pomáha liečiť deti. Ukázala nám čo všetko dokážu. Deti mohli psíkov pohladkať, vyskúšať nejaké povely, ako dokážu na ne psíky reagovať. Táto návšteva sa nám veľmi páčila, tešíme sa na ďalšiu.

  • Partneri

   • {#1508} 4
   • EduPage
   • Plán obnovy a odolnosti
   • NP POP II
   • SEWA
  • Zvonenia

   Streda 19. 6. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 9522818
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje