• Novinky

    • BIELA PASTELKA...
     • BIELA PASTELKA...

      18. 9. 2018

      ...je verejná zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pridajte sa k nám v piatok 21. septembra 2018. Aj vďaka vašim príspevkom môže únia nevidiacim a slabozrakým pomáhať s výučbou čítania a písania Braillovho písma, s nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, s kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, s kurzami práce na počítači s hlasovým výstupom, s nácvikom sebaobslužných činností... Viac informácii na http://bielapastelka.sk/

    • AJ TENTO ROK SME BEŽALI POMÁHAŤ...
     • AJ TENTO ROK SME BEŽALI POMÁHAŤ...

      10. 9. 2018

      ... na charitatívno - dobrovoľnicke podujatie v Čiernom Balogu v sobotu - 8.9. v počte 14 našich žiakov v sprievode p. učiteliek M. Badinkovej a J. Pohorelcovej. Teší nás, že niektorých sprevádzali aj ich rodičia, príbuzní, priatelia školy, medzi ktorými boli aj naši bývalí žiaci. Svojou účasťou, štartovným prispeli na konto Detského onkologického oddelenia v Banskej Bystrici. ĎAKUJEME!

    • BEŽTE SA ZAPÍSAŤ, ŽIACI,.....
     • BEŽTE SA ZAPÍSAŤ, ŽIACI,.....

      5. 9. 2018

      .... do krúžku. Už sme zverejnili aktuálny zoznam krúžkov v tomto školskom roku pre žiakov našej školy. Nájdete ho na našej webovej stránke v hornom menu Zoznamy - Krúžky alebo Život v škole - Prehľad krúžkov. Zoznamy sú zverejnené aj na nástenkách vo všetkých budovách školy. Informácie v zozname budeme priebežne dopĺňať o časové údaje. Na krúžky sa môžete prihlasovať od 5. do 24. septembra. Krúžky, ktoré chcete navštevovať vyberajte zodpovedne podľa záujmu a časových možností. Prihlásenie je záväzné na celý školský rok!

     • NAŠA ŠKOLA ŽILA KROJMI!

      7. 9. 2018

      V piatok žila naša škola NÁDHERNÝMI krojmi! Do školy prichádzali žiaci v krojoch, s prvkami ľudového odevu, zvonenie bolo na ľudovú nôtu, vyučujúci učili oblečení v krojoch, cez veľkú prestávku žiaci mali možnosť skúsiť tancovať na ľudové piesne, pani kuchárky varili a pani upratovačky upratovali v prvkoch ľudového kroja ... Celú atmosféru dotvárala výstava predmetov dennej potreby súvisiacich aj s ľudovými tradícimi. Za zapožičanie artefaktov ĎAKUJEME MO MS a zamestnancom školy... ĎAKUJEME za krásny deň všetkým, ktorí ho svojim oblečením podporili! S radosťou sa s vami podelíme o piatkovú atmosféru prostredníctvom fotografií...

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Zvonenia

   Utorok 18. 9. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4879837
  • Fotogaléria

   • Nech aj naša škola ožije krojmi
   • 6.A v Podpolianskom osvetovom stredisku
   • Deň detí
   • EKODEŇ v KARVINEJ
   • Výstava - drevená dedina, Mona Lza a poličky
   • Zelený svet - víťazné práce
   • Z vyučovania - loď poznania v 7.A
   • ŠK - cyklistické preteky
   • DEŇ MATIEK - z divadelného predstavenia Rozprávky našich mamičiek