• V školskom roku 2019/2020 sme si pripomenuli 50. výročie založenia našej základnej školy.
    • "Mať kapacity na učenie je dar, byť schopný učiť sa je zručnosť, chcieť sa niečo naučiť je voľba." Brian Herbert
    • Stavba našej školy. S výstavbou sa začalo v roku 1966. Škola bola skolaudovaná v septembri 1969.
    • "Deti majú otázky na všetky odpovede." čistá duša
  • Novinky

     • 5. ROČNÍK- PREZENTOVANIE MODELOV SOPIEK

      17. 3. 2023

      Žiaci 5. ročníka predstavili na hodine geografie svoj vypracovaný projekt - model sopky. Projekt bol zadaný na dobrovoľnej báze a o to príjemnejšie bolo zistenie, že ho vypracovala väčšina žiakov 5. ročníka. Na hodinách sme mohli vidieť sopky z purpeny, zo slaného cesta, z papiera, z modelovacej hmoty či zo sadry. Sopky boli jedinečné a originálne. Výbuchy sopiek boli prevedené z rôznych zdrojov ( olej, sóda bikarbóna, ocot, tortová fontána - ohňostoj,...). Žiaci predstavili svoju sopku - aký materiál použili, kto im pomáhal, ako dlho im trvala výroba,... Počas prezentácie jednotlivých sopiek vládlo v triede tajomné ticho, záujem plný očakávania, čo sa bude diať, ako to dopadne. Prezentácia dopadla veľmi úspešne. Žiaci zistili akí sú tvoriví, originálni a nápadití. Dôležité je, že deti mali zo svojich výrobkov radosť. Dokázali zúročiť svoje teoretické vedomosti do praktickej úlohy - pr

     • 100. ROKOV MATICE SLOVENSKEJ

      17. 3. 2023

      Naša základná škola ako kolektívny člen MO MS vo Valaskej sa zapojila do súťaže o logo MS pri príležitosti storočnice založenia odboru. Spomedzi 71 výtvarných prác vybrala porota 6, ktoré boli na slávnostnej vernisáži ocenené vecnými darčekmi. Zvyšné diela boli ocenené sladkou odmenou. Najlepšia práca bude celý rok používaná pri akciách obce a MO MS. Víťazkou sa stala žiačka Danielka Perichtová VII.B.
      Ďakujeme za pomoc, ochotu a nápady pri realizácii pani učiteľkám výtvarnej výchovy a regionálnej výchovy.

      PaedDr. Magera Matúš

     • 7. ROČNÍK- BESEDA O NÓRSKU A ISLANDE

      17. 3. 2023

      Dňa 10. 3. si mohli žiaci 7. ročníka vypočuť pútavé rozprávanie Dominiky Schallerovej z jej ciest po Nórsku a Islande. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií ohľadom krajín, spôsoboch cestovania či o mentalite ľudí v severských krajinách. Mohli zistiť a porovnať v čom sú tieto krajiny odlišné od našej. Cez krásne fotografie sa mohli preniesť do nádhernej prírody – fjordov v Nórsku, miesta za polárnym kruhom, súostrovie Lofoty, gejzíry a ľadovce na Islande. Beseda žiakov veľmi zaujala a navnadila ich do poznávania krajín a ľudí, cestovania v budúcnosti.

    • BURZA KNÍH
     • BURZA KNÍH

      15. 3. 2023

      Správkyňa žiackej knižnice a triedne učiteľky na 1. stupni organizujú pri príležitosti marca - mesiaca knihy BURZU KNÍH pre žiakov 1. stupňa. Touto aktivitou chcú predovšetkým podporiť prirodzený záujem žiakov o čítanie, rozvíjať ich skúsenosti ako a podľa čoho si knihu vybrať, dať prečítaným knihám druhú šancu, čím nepriamo chrániť aj životné prostredie, podporovať u žiakov zmysel pre charitatívne správanie a podporiť myšlienku, že knihu by mal vlastniť každý, aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bližšie informácie sa žiaci dozvedeli z informačných letáčikov, ktoré si prevzali od triednych učiteliek a vy sa ich dozviete po kliknutí na nasledujúci odkaz - BURZA_knih.pdf

     • OSLOBODENIE OBCE

      13. 3. 2023

      Valaská je slobodná! 6. marec je nezmazateľne zapísaný do sŕdc Valašťanov, je dňom oslobodenia a bránou do nového slobodného života.
      S úctou a vďakou sme si spolu so žiakmi 6. A a 6. B triedy, pani učiteľkami Z. Slezákovou, A. Honkovou, M. Mičianikovou, zástupcami obce a občanmi obce boli pripomenúť veľmi dôležité míľniky našej obce pri Pomníku padlým rumunským vojakom, ktorí zahynuli pri oslobodení obce v roku 1945.
      ... nesmieme nikdy zabudnúť!

      PaedDr. M. Magera

     • ROZHODNITE O VÍŤAZNOM NÁVRHU

      13. 3. 2023

      Krásny deň všetkým,


      máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!
      Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 17.3. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)

  • Partneri

   • {#1508} 4
   • EduPage
   • Plán obnovy a odolnosti
  • Zvonenia

   Pondelok 20. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 8913585
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje