• Novinky

     • NAPÍSALI O NÁS

      25. 7. 2021

      CKO - Centrum komunitného organizovania

      Záverečné stretnutia vzdelávacieho programu Školy za demokraciu prebiehali na našich školách v rôznej atmosfére. Niekde v zhone uzatvárania známok, posledných písomiek, "skúšačiek" či nácviku slávnostného nástupu deviatakov a deviatačok.

      Na Základnej škole Jaroslava Simana vo Valaskej sme si spoločne oficiálne ukončili školský rok dvakrát - počas posledného obsahového workshopu, a aj počas záverečného merania hodnôt a postojov 7.B triedy, ktorá bola tento školský rok do programu zapojená, bola naozaj výnimočná. Radosť zo získaných vedomostí, možnosti diskutovať alebo len z toho, že sme všetci spolu a hovoríme o témach, ktoré nás zaujímajú, bola citeľná na každom online aj offline stretnutí.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV
     • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV

      19. 7. 2021

      Z dôvodu zmeny pri poskytovaní dotácii na stravu, ktorú upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu na základnej škole, ako sme ho poznali doteraz. Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022.

    • ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
     • ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

      29. 6. 2021

      Slávnostné ukončenie školského roka začne o 8.00 hod. na nádvorí školy.

      Obedy budú vydávané do 10.00 hod. Žiaci čipy na stravovanie neodovzdávajú. Koncom augusta pri prevzatí prihlášky na stravovanie si žiaci prinesú čip na pridelenie nového kódu. V prípade straty je možnosť zakúpiť nový v hodnote 2,- €.

     • ZÁVEREČNÁ OSLAVA PROJEKTU 9.B. „NOVÁ TVÁR LIPOVEJ“

      28. 6. 2021

      Dňa 24. 6. 2021 o 14:00 hod. sme zorganizovali záverečnú oslavu, kolaudáciu, nášho projektu cez program Roots&Shoots pri altánkoch na Lipovej. Na oslavu boli pozvaní hostia- p. starosta Valaskej, p. riaditeľka našej školy, riaditeľ Technických služieb, vedúci urbárskeho spoločenstva, p. Porubský, sponzori, rodičia. Žiaci v príhovore poďakovali všetkým za spoluprácu, bez ktorej by nebola možná realizácia projektu. Pre hostí bolo pripravené občerstvenie, ktoré nám daroval pán Marek Poliak. Spoločne sme strávili veľmi príjemné poobedie a tešili sa z vydarenej celoročnej práce.

    • KNIHA DOBRÝCH SKUTKOV
     • KNIHA DOBRÝCH SKUTKOV

      24. 6. 2021

      Práve vyšla nová kniha dobrých skutkov, Srdce pre Jaroslava Simana. Je to v poradí už siedme pokračovanie príbehov žiakov školy, ktoré skrývajú posolstvo dobra, pomoci ľuďom, zvieratkám, prírode.

      Do príbehov sa môžete začítať v sekcii ŽIVOT V ŠKOLE - KNIHA DOBRÝCH SKUTKOV.

      Prajeme Vám príjemné čítanie.

     • TVORIVÉ PÍSANIE NA 1. STUPNI

      23. 6. 2021

      Žiaci všetkých ročníkov na 1.stupni sa zúčastnili pod vedením svojich triednych učiteliek tvorivého písania na tému" Môj čas strávený počas corony“. Každý ročník písal príbehy podľa vlastných schopností, získaných na vyučovaní. Prváci písali o televíznom vyučovaní, starší žiaci sa zahrali na novinárov. Žiaci tvorili vlastné nadpisy pre svoje príbehy. Písali o ťažkostiach, s ktorými sa museli popasovať počas dištančného vyučovania, ale aj o radostiach, ktoré zažívali v kruhu svojich najbližších. Vznikli nádherné pútavé práce našich žiakov, plné citov a nových skúseností. Spomedzi najlepších prác vybrala 3-členná porota, zložená z pani učiteliek 1.stupňa, štyri najlepšie, ktoré budú uverejnené vo Valaštianskom hlásniku. Autormi sú Margaréta Hudecová, Gabriel O'Hagan, Šimon Schvarzbacher a Simona Dominiková. Najlepšie práce si žiaci môžu prečítať na prvom poschodí v budove 1. stupňa.

  • Partneri

   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Zvonenia

   Streda 28. 7. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7357728
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje