• 15. - 21. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Písanie strana 19 po tváričky len
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s.26/3,4,6 (5.cvičenie dobrovoľne)
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Farby, čísla 1-10
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit str. 25/2.,4
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Úloha KOZMIX - kód k úlohe majú žiaci v žiackej knižke( po vyriešení úlohy nezabudni kliknúť na odoslať)
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica str.29/5 - úlohu vypracuj do zošita
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie - časopis Vrabček str.10 Mravček + nezabudni na Čítanie máme zošit č. 512
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 12/ cv. 1- hodinové úlohy
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJL- Uč. str.14/ cv. 25 a-ústne, b- písomne. Zajtra- pravopisné cvičenie.
   Čítanie-Pracovný list k príbehu Malý Muk v deviatom leveli
  • III.A, III.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pz- možné číslo, dokončiť, + vedieť napîsať čísla 1-10 slovom
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Uč. str.13/2
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Sjl: napísať krátky príbeh- zážitok, rozdeliť ho na úvod, jadro, záver.
   Čítanie : str. 17 a na papier nakresliť dve literárne postavy, ktoré sa predstavujú (stručný charakteristický opis danej postavy ) takým štýlom, ako je v knihe v texte-bublinka z úst - hovorí to o sebe tá lit. postava.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pz- pîsomne, Prípona- ing,
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pz-, pîsomne, vybrané slová po b,
  • IV.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Geometria, premieňanie jednotiek
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ: s. 25/4
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   ČIT: Z našej prírody s. 21
  • Uto16. 10.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár s.34, Písanka s.15 - 3 riadky
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár strana 37
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica s.22/1,2 (výsledky píšeš do učebnice)
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Nezabudni domáci diktát.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Časopis Vrabček s.30
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný list
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pracovný list, nezabudni potrebuješ zošit č.512 na Diktáty
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie - pracovný list
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ str.19/ cv.1 a 3+ dobrovoľná domáca úloha: PL na určenie a zakreslenie časových údajov
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 9/ cv. 9
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pracovný zošit s. 45/2: doplňte do dialógu slová z boxu
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Uč. Str. 14/3
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Sjl: str. 13/2
  • IV.A, IV.B Celá trieda, Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Anglický jazyk
   :
   Pracovný zošit s. 6/1 - prečítaj vety, k obrázkom dopíš dni v týždni
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ: s. 29/6 (do zošita, aj zápis)
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   U: s. 20/1 + KÓD: ROQX7
   ČIT: časopis Slniečko s. 4, 5 - Rozprávka o šachistovi
  • VI.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prednes - S. Chalupka, Turčín Poničan - prvých 6 strof
  • VI.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Prednes - S. Chalupka, Turčín Poničan - prvých 6 strof
  • VII.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poézia - štúrovci
  • Str17. 10.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár s. 35, Písanka s.15 dokončiť
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s.28 - dokončiť
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vymaľovať stromy v zošite podľa ročných období
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica s.33/8 písomne do zošita
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit - Geometria str.7
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Úloha KOZMIX - kód k úlohe majú žiaci v žiackej knižke
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie - Čítanka str. 22-23 Ga-ga-ga-ga-gaštany
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   SJL- Uč. str. 16/ cv. 2- písomne
   Čítanie- str. 20+ PZ str.12/ cv. 1. Dobrovoľne- Na samostatný papier napísať zaujímavé informácie o počítačoch- do piatka.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Uč. str. 17/5 dokončiť a 17/ 6
   Čítanie : Muk v deviatom levely prvá strana
   A kto ešte nedoniesol, tak doniesť úlohu z pondelka-lit.posravy na papiery.
   Chválim tých, čo dnes doniesli, ako krásne ich opísali a nakreslili.
  • VII.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Kontrolný diktát
  • Štv18. 10.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Šlabikár s. 36, Písanka s. 17 dokončiť
  • Pia19. 10.
  • zatiaľ žiadne údaje