• Voľné miesta na našej škole

  • učiteľ pre 2. stupeň - učiteľ matematiky v kombinácii s informatikou a fyzikou

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    23.8.2021
   • Požiadavky:
    - splnenie kvalifikačných predpokladov
    - kreatívnosť, samostatnosť, rozhodnosť, skúsenosti z overovania nových prístupov k vzdelávaniu žiakov (riadené aktívne učenie, metódy podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov), schopnosť pracovať v tíme
    Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu školy alebo emailom.
    Ponúkaná hrubá mzda je v zmysle zákona č.553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od 915 do 1 336 eur/mesiac.