• OZNAMY pre rodičov

     • Príspevok do ZR zostáva vo výške 10 eur.
     • V školskom roku 2019/2020 do ZR prispeli rodičia 351 žiakov z 364 denne dochádzajúcich žiakov. ĎAKUJEME!
     • V školskom roku 2018/2019 do ZR prispeli rodičia 337 žiakov z 352 denne dochádzajúcich žiakov. ĎAKUJEME!
     • V školskom roku 2017/2018 do ZR prispeli rodičia 359 žiakov z 365 denne dochádzajúcich žiakov. ĎAKUJEME!
     • ĎAKUJEME všetkým členom organizačného tímu 15. reprezentačného plesu školy, sponzorom, ktorí prispeli do tomboly a na hudbu, všetkým účastníkom plesu, ktorí prejavili záujem o kúpu tombolových lístkov, a tým obohatili pokladňu ZR o výťažok vo výške úžasných 800 eur.
     • Správu o hospodárení ZR, návrh rozpočtu ZR a ďalšie informácie sa dozviete v záložke RADA RODIČOV
     • PREDSEDKYŇOU Rady rodičov je p. Janeta Nitková, kontakt: janeta.nitkova@gmail.com
     • POKLADNÍČKOU Rady rodičov je Ing. Lucia Ťažká