• CŔŔN - VYŽREBOVALI SME...
     • CŔŔN - VYŽREBOVALI SME...

     • ... držiteľov prvých žolíkov. Výhercov žrebovali dnes, v utorok 13.11.2018 členovia redakčnej rady - Jakub a Simonka. Výhercovia si môžu cenu prevziať od p. uč. Martiny Tyčiakovej v priebehu štvrtka - 15.11.2018. Tu sú mená výhercov: z 1. stupňa - Vanesa Gábrišová, Simona Fašková, Sofia Némethová , z 2. stupňa - Nikola Filadelfiová, Simona Perichtová, Lucas Láska, Nina Tekelová, Eliška Pišojová. Výhercom BLAHOŽELÁME!

    • TESTOVANIE 5 ...
     • TESTOVANIE 5 ...

     • ... bude prebiehať v stredu - 21.11. 2018.  Žiaci 5. ročníka prídu do školy ako zvyčajne, najneskôr o 7.40 hod. Ich triedami budú v tento deň triedy na prízemí - 6.A a 7.A. V deň testovania budú potrebovať len modré pero (nie gumovacie), prezúvky a desiatu. Testovanie sa  končí o 11.10 hod. a piataci v tomto čase budú odchádzať zo školy. Bližšie informácie o testovaní ponúka portál NÚCEM-u: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5#1286 ako aj testy z predchádzajúcich školských rokov (na predchádzajúcom odkaze celkom dole - Dokumenty - Testy).  Ďalej pripomíname, že žiaci 1. stupňa sa vyučujú podľa rozvrhu a žiaci 6. - 9. ročníka majú riaditeľské voľno. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre všetkých žiakov, v prípade nezáujmu sa treba odhlásiť deň vopred (20.11. do 7.30 hod.) 

    • PROJEKTY...
     • PROJEKTY...

     • ... do ktorých sme sa ako škola zapojili v tomto školskom roku predstavujeme v hornom menu - Život v škole - Projekty

    • ČESTNÉ UZNANIE...
     • ČESTNÉ UZNANIE...

     • ... získal náš školský časopis CŕŕnXIX. ročníku celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov materských, základných, stredných škôl a školských zariadení PRO SLAVIS 2018, ktorej vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.  Ocenenie prevezmú p. uč. Martina Tyčiaková a šéfredaktor Cŕŕn-u Jakub Bíreš 16.11.2018 v Žiline. 

    • ŠKOLSKÉ KOLÁ OLYMPIÁD...
     • ŠKOLSKÉ KOLÁ OLYMPIÁD...

     • Technická olympiáda oslovila aj žiakov našej školy a p. učiteľky Katarína Paprčková a Petra Vetráková pripravili jej školské kolo. Úspešními riešiteľmi teoretickej časti sú Matej Barabas a Sebastián Vilhan.  Olympiáda zo SJL si našla tiež žiakov z 8. a 9. ročníka , ktorí sa slovenčiny neboja a vedia sa s ňou zabaviť. Úspešnými riešiteľmi školského kola sú: Sára Pacerová, Filip Kováčik, Radoslava Rafajová a Tajana Koľajová. Všetkým súťažiacim, ktorí nás budú reprezentovať aj v okresnom kole DRŽÍME PALCE!

    • ZRUČNÝ MLADÝ HOREHRONEC...
     • ZRUČNÝ MLADÝ HOREHRONEC...

     • ... je názov súťaže, ktorú organizuje Súkromná SOŠ hutnícka v Podbrezovej. 6.11.2018 prebehol jej 3. ročník, v ktorom nás reprezentovali Jakub Didi a Lukáš Kožiak. Ako tím obsadili 6. miesto. Spoločne podľa technického výkresu vyrobili dreveného hada, ktorého si môžete obzrieť vo vytríne na prízemí v budove 2. stupňa. Chlapci, ĎAKUJEME za reprezentáciu školy! Viac zo súťaže vo fotogalérii.

    • TALENT KLÁRY JARUNKOVEJ - 2. ročník
     • TALENT KLÁRY JARUNKOVEJ - 2. ročník

     • 24.10. organizovala ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej súťaž Talent Kláry Jarunkovej, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci spolu s p. uč. Denisou Maťovčíkovou. Do školy sa vrátili s úžasnými pocitmi nielen zo samostnej atmosféry súťaže, ale aj z vlastných víťazstiev. V kvíze o Kláre Jarunkovej žiaci 2. stupňa obsadili 1. miesto  a získali opäť putovný pohár, žiaci 1. stupňa obsadili 3. miesto. V literárnej oblasti Romanka Hadžegová obsadila 3. miesto, vo výtvarnej oblasti Petra Senčeková aj Martina Fašková 1. miesto, v speve Nelly Kysucká 2. miesto a Iveta Pušková 3. miesto. Dievčatá, BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

    • ZBER ŠÍPOK - miniVYHODNOTENIE
     • ZBER ŠÍPOK - miniVYHODNOTENIE

     • Aj tento rok sme sa zapojili do jesenného súťažného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SR, ktorý po druhýkrát organizujú LESY SR, š.p. Nazbierané šípky sme zbierali každú stredu do 22.10. Hlavný školský koordinátor súťaže je p. uč. Alena Kubaliaková viedla evidenciu zberačov. 1. stupeň odovzdal 78,4 kg šípok (o 20 kg viac ako vlani). Najaktívnejší zberači sú v triedach: 4.A - 33,75 kg, v 3.A - 14,55 kg a v 2.B - 13,65 kg. Pozornosť si zaslúžia aj údaje o zbere jednotlivcov. Najviac nazbierali Nelka Kollárová - 29 kg, Saška Štulajterová - 8 kg a Riško Vaník - 6,4 kg. 

      Údaje z 2. stupňa doplníme v najbližšom čase.

    • PRÍSTUP RODIČOV NA INTERNETOVÚ ...
     • PRÍSTUP RODIČOV NA INTERNETOVÚ ...

     • ... ŽIACKU KNIŽKU. Autori EDUpage v septembri realizovali v programe zmeny, ktoré ovplyvnili aj prístup vás, rodičov, na internetovú žiacku knižku. Vygenerované heslá, ktoré ste získali od triednych učiteľov na začiatku školského roka sú určené pre prístup  žiakov. Ak však chcete disponovať s údajmi v žiackej knižke a využívať jej prostredie naplno, prihláste sa ako rodičia. Ako sa to dá? Pre vygenerovanie vášho hesla potrebujeme vašu emailovú adresu. Po jej zadaní do nášho systému vygenerujeme potrebné údaje, ktoré vám odošle EDUpage priamo na vami uvedený email. V prípade záujmu o heslo, kontaktujte triedneho učiteľa, prípadne využite email-kontakt na riaditeľa školy.

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC...
     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC...

     • ... sme si vo štvrtý pondelok v mesiaci október pripomenuli aj v našej škole rôznymi zaujímavými ativitami v školskej knižnici. Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a prípomína sa od roku 1999. Hlavnou myšlienkou je podpora  vzťahu žiakov  ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšiho počtu milovníkov literatúry. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je "100 rokov od vzniku Česko-Slovenska". Snažme nielen v tento deň nájsť v knihách priateľa, ktorého vymeníme za smartfón a mobil. Za priateľa, ktorý nás nezradí, nevybijú sa mu baterky a signál bude fungovať aj tam, kde nás iný signál zradil. Čítaním si precvičujeme, bezbolestne, aj štylistiku a gramatiku. Prežite pekné dni s knihou, o knihe a pre knihu!

    • MLADŠÍ ŽIACI ÚSPEŠNÍ
     • MLADŠÍ ŽIACI ÚSPEŠNÍ

     • V Okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ vybojovali 1. miesto.  Reprezentovali nás žiaci 4. ročníka: Marek Belko, Alex Boroš, Radoslav Bruchala, Veronika Daubnerová, Lenka Gondová, Michal Henske, Matej Hriančik, Lukáš Jandečka, Nela Kollárová, Nelly Kysucká, Samuel Patráš, Nina Trangošová. Našim hráčom BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy. Držíme palce aj v ďalšom kole!

    • BEH OKOLO ŠKOLY...
     • BEH OKOLO ŠKOLY...

     • ... na pamiatku neobyčajného človeka, Jaroslava Simana, významného chirurga, univerzitného profesora a rodáka z Valaskej, ktorého meno máme v názve školy od 6.11.2014 sme realizovali 12.10.2018,v deň jeho nedožitých 85. narodenín. Po oficiálnom otvorení za prítomností hostí: p. Anny Fischerovej, sestry Jaroslava Simana a p. starostu Juraja Uhrina sa na štartovej čiare postupne stretli všetci žiaci školy spolu so svojimi vyučujúcimi. Absolútnym víťazom na 1. stupni sa stal Jerguš MELICHERČÍK a na 2. stupni Dominik ZEMANOVIČ. BLAHOŽELÁME nielen víťazom, ale všetkým, ktorí bežali pre zdravé srdce! Celé podujatie sprevádzala výborná atmosféra, ktorú podporili aj hostia svojim príhovorom a p. starosta aj zapojením sa do samotného behu. Príjemne prekvapili deviataci, ktorí absolvovali beh dvakrát, a to raz ako deviataci a druhý raz s prvákmi ako ich najstarší kamaráti. Za prípravu celého podujatia ĎAKUJEME p. uč. Janke Pohorelcovej a za asistenciu počas podujatia p. uč. Kataríne Paprčkovej  a všetkým deviatakom. ĎAKUJEME posielame aj do školskej jedálne za pripravený čaj a zdravé ovocné občerstvenie!

      Zdravému životnému štýlu bol venovaný aj zvyšok dňa. Mladší žiaci CHUTNE MAĽOVALI a MAŠKRTILI a starší žiaci CHUTNE VARILI, pripravovali zdravé nátierky a šaláty. Za najzdravšiu nátierku porota v zložení 8 učiteľov a 18 žiakov odmenila žiakov 8.A triedy. S výtvarnými prácami mladších žiakov sa zapojíme do  VI. ročníka HOVORME O JEDLE, ktorý realizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a MŠVVaŠ, niektoré z nich budú aj súčasťou výzdoby našej školskej jedálne.

      Viac vo fotogalérii.

    • ŠPORTOM PROTI DROGÁM...
     • ŠPORTOM PROTI DROGÁM...

     • Dňa 5.10.2018 sa v ZŠ Jasenie konal XVII. ročník cezpoľného behu "ŠPORTOM PROTI DROGÁM". Preteky boli určené pre žiakov 1. stupňa základných škôl okresu Brezno. Našu školu reprezentovali Alex Boroš, Ninka Trangošová a Radko Pacera. Zo zúčastnených 13 škôl obsadili naši štvrtáci pekné 6. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy.

      Príspevok spracovala: p. vych. Danka Bošeľová

    • PLENÁRNE ZR
     • PLENÁRNE ZR

     • Dňa 2.10. 2018 sa uskutočnilo Plenárne ZR, po ktorom prebiehali triedne aktívy v jednotlivých triedach. Prítomní rodičia schválili príspevok do ZR vo výške 10 eur, ktorý bude použitý na financovanie učebníc a skriniek na topánky pre žiakov 2. stupňa. ĎAKUJEME! Rodičovský príspevok je možné uhradiť do konca novembra aj na viac krát. Bližšie informácie z Plenárneho ZR ako ja zo zasadnutia Rady rodičov dňa 26.9.2018 sa dozviete priamo od predsedkyne ZR alebo zo zápisníc, ktoré sú uverejnené v priečinku O škole - Rada rodičov - rada rodičov.

    • REPREZENTOVALI NÁS...
     • REPREZENTOVALI NÁS...

     • .... 27.9.2018 najmladší žiaci školy - 2 trojčlenné družstvá zložené zo žiakov 1. a 2. ročníka v Beňušskom človeče, nehnevaj  sa. Správne zvolená taktika a šťastie im prinieslo 2. miesto. BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

    • REPREZENTOVALI NÁS...
     • REPREZENTOVALI NÁS...

     • ... dievčatá: šiestačky Ester a Nina, ôsmačky Dorotka, Kamila a Nina na OK Memoriálu Márie Zavarskej a veľmi ÚSPEŠNE. Obsadili 3. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

    • ZAPOJILI SME SA...
     • ZAPOJILI SME SA...

     • ... do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia TECHNIKA HROU od základných škôl. Sme jednou z 30 škôl v Banskobystrickom kraji, ktorú nadácia Volkswagen podporí. V rámci tejto podpory získame sadu pomôcok, metodiku, finančnú podporu na nákup spotrebného materiálu alebo pomôcok a účasť na akreditovanom školení pre učiteľa. Princípom projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností a je zameraný pre žiakov 1. stupňa. Viac informácii na: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa zapojili v piatok 21. septembra 2018 do verejnej zbierky, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  BIELEJ PASTELKE sme prispeli vyzbieranou sumou 199,00 eur

    • ROZVRH HODÍN ...
     • ROZVRH HODÍN ...

     • ... platný od 12.9. 2018 je uverejnený v hornom menu - Život v škole - Rozvrhy.

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že od 10.9.2018, od pondelka bude ŠKD k dispozícii od 5.45 hod.