• NOC LITERATÚRY
     • NOC LITERATÚRY

     • Pilotný ročník Noci literatúry sa konal 8. 10. 2021 v priestoroch budovy 2. stupňa základnej školy.  Jeho cieľom bolo netradičných spôsobom priblížiť žiakom súčasnú literatúru prostredníctvom série čítaní na 8. miestach v rovnakom čase. Čítali pani učiteľky, naši deviataci i rodičia. Každé stanovište bolo niečím výnimočné a v jednom prípade sa o autentickosť diela postarala pani Sepešiová ochutnávkou výborných koláčov, teplého čaju a doma pripraveného malinového sirupu.

      Zúčastnení mali tiež možnosť vidieť rôzne druhy a preklady Svätého písma. Objednať si ich môžu na www.knihypetros.sk.

      Všetky ostatné knihy sme mali prepožičané z kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici. Za pekné fotky ďakujeme Michalovi Berákovi, ktorý nás navštívil na všetkých stanovištiach.

      Veríme, že si všetci odniesli fantastický umelecký zážitok a stretneme sa opäť o rok na spoločnom čítaní.   

      „Čítame knihy, aby sme zistili, kým sme.

      Čo iní ľudia, či už skutoční alebo vymyslení,

      robia, cítia alebo si myslia, je podstatným

      vodítkom k pochopeniu kým sme a kým

      sa môžeme stať.“ Ursula K. Le Guin

      Príspevok a organizáciu zabezpečili: Mgr Skladaná Soňa, Mgr. Puťošová Kristína

    • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE
     • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

     • Dňa 12.10. sa na našej škole už tradične konalo podujatie „Beh pre zdravé srdce“, jeho 5. ročník. Vzhľadom na súčasnú situáciu v krajine sme museli toto podujatie pozmeniť. Slávnostné otvorenie sa nekonalo na školskom dvore, ale cez školský rozhlas. Žiaci sa dozvedeli  informácie o pánovi profesorovi Jaroslavovi Simanovi a príhovor mala aj pani Fischerová, sestra pána Simana. Behy sa začali 2. vyučovacou hodinou, vždy po jednom ročníku. Aj napriek tomu, že sme nemohli byť všetci na dvore, nálada bola výborná, deti mali veľkú chuť súťažiť a prekonávať samých seba, navzájom sa povzbudzovali. V cieli mali pripravený teplý čaj a ovocie.

      Uvádzame poradie v jednotlivých kategóriách:

      Kategória I. - II. ročník chlapci: 3.miesto- Faško Jakub, 2.miesto- Schvarzbacher Tomáš

      1.miesto- Vašica Tadeáš.

      Kategória I. -II. ročník dievčatá: 3.miesto- Hudecová Margaréta, 2.miesto- Mozolová Nikola,

      1.miesto- Pušková Karin

      Kategória III. -IV. ročník chlapci: 3.miesto- Smékal Tobias, 2.miesto- Štulajter František,

      1.miesto- Boroš Maxim

      Kategória III .- IV. ročník dievčatá: 3.miesto- Filipková Michaela, 2.miesto- Špaleková Alexandra,

      1.miesto- Gondová Lucia

      Kategória V. – VI. ročník chlapci: 3.miesto- Sluštik Filip, 2.miesto- Trebuľa Lukáš,

      1.miesto-  Gregor Jakab a Henske Michal

      Kategória V. - VI. ročník dievčatá: 3.miesto- Gonosová Martina, 2.miesto- Perichtová Daniela,

      1.miesto- Vašicová Aneta

      Kategória VII. - IX. ročník chlapci: 3.miesto- Gajdošík Samuel, 2.miesto- Šváb Matej,

      1.miesto- Havaš Matúš

      Kategória VII. - IX. ročník dievčatá: 3.miesto- Chládeková Cheryl, 2.miesto- Gondová Lenka,

      1.miesto- Schvarzbacherová Patrícia

      Celkovým víťazom I. stupňa sa stal Boroš Maxim s časom 1min. 21 sekúnd (1 kolo) . Víťazom II. stupňa sa stal Havaš Matúš s časom 2 min.19 sekúnd (2 kolá) .

      Celkovým víťazom a všetkým umiestneným žiakom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme.

      Veľká vďaka patrí našim deviatakom, ktorí zvládli organizáciu a pomoc pri tomto podujatí na jednotku. Poďakovanie patrí tetám  kuchárkam za občerstvenie,  pánovi školníkovi a pani asistentke Mariane Laksíkovej.

      Mgr. J. Pohorelcová a Mgr. M. Jenčová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme vám, že od štvrtka, 14. 10. 2021, sú žiaci  šiesteho ročníka na dištančnom vzdelávaní na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici z dňa 15. 10. 2021.

      Žiaci sa do školy vrátia v pondelok, 25. 10. 2021. Dôvodom je pozitivita žiaka šiesteho ročníka. 

      Ďakujeme vám, že vykonávate Ag testy určené na samotestovanie. Na základe uskutočneného Ag testu sa výskyt ochorenia u žiaka potvrdil aj na PCR testovaní a tým sa zabránilo masívnehu infikovaniu žiakov v danom ročníku. 

      S pozdravom.

      Vedenie školy

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme vám, že od pondelka 11. 10. 2021 sú žiaci  tretieho ročníka na dištančnom vzdelávaní na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici do 18. 10. 2021. Žiaci sa do školy vrátia v utorok, 19. 10. 2021. Dôvodom je pozitivita žiakov tretieho ročníka. 

      Ďakujeme vám, že vykonávate Ag testy určené na samotestovanie. Na základe nich sa výskyt ochorenia u žiakov potvrdil, čím sme prechodom na dištančné vzdelávanie predišli ďalšiemu šíreniu vírusu COVID - 19. 

     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 8.10. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo technickej olympiády.

      V kategórii A sa zapojilo 10 žiakov a v kategórii B 8 žiakov.

      Úspešní riešitelia kategória A:

      1. Chromek Adam 9.A (postupuje do OK)
      2. Baran Samuel 9.A (postupuje do OK)
      3. Zúr Michal 9.B

      Úspešní riešitelia kategória B:

      1. Belko Marek 7.B (postupuje do OK)
      2. Némethová Sofia 7.A
      3. Fortiak Peter 7.B

      Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy a postupujúcim gratulujeme.

                                                                                                                Ing. Anna Miklovičová

     • POZVÁNKA PRE ŽIAKOV

     • Milí žiaci, 8. októbra o 16:00 hod. ste všetci pozvaní na Noc literatúry.

      Ako bude prebiehať?

      Prejdete rôznymi stanovišťami, spoznáte zaujímavé knihy, ktoré Vám prečítajú Vaši spolužiaci, pani učiteľky i rodičia, a hlavne, odnesiete si fantastický umelecký zážitok. 

      Kedy?

      V piatok, 8. októbra 2021 o 16:00 hod.

      Čo si doniesť?

      Pero, dobrú náladu a chuť vypočuť si zaujímavé ukážky kníh. 

      Tešíme sa na Vás. 

    • DAR PRE SPISOVATEĽA
     • DAR PRE SPISOVATEĽA

     • Viesť žiakov k láske ku knihám je dôležitou úlohou učiteľa. Aby sa zo žiakov stali dobrí čitatelia, treba ich viesť k úcte k literárnej tvorbe a jej tvorcom.  Žiaci 5. A a 5. B sa práve učia o knižniciach, o knihách, o rozmanitosti literárnych diel a o básnikoch a spisovateľoch. Jednému spisovateľovi sa rozhodli napísať. Je ním Dušan Taragel. 29. 9. oslavoval životné jubileum, 50 rokov. Keďže jeho knihu Rozprávky o neposlušných deťoch máme aj v školskej knižnici a neraz sme si už z nej čítali, chceli sme pána Taragela prekvapiť. Počas troch vyučovacích hodín žiaci pracovali s textom z knihy Rozprávka o zábudlivom Martinovi, plnili úlohy, hrali scénky, riešili tajničky, tvorili básne. Na záver vytvorili pre spisovateľa tortu „upečenú“ z ich vlastných básni a záložky, na ktoré napísali to najdôležitejšie, na čo počas týchto aktivít prišli: Zabúdať  na veci a zabúdať niečo vykonať sa nevypláca  a aby sa človek sám nestratil, nesmie zabúdať  ČÍTAŤ.“ Náš darček sme poslali elektronickou poštou. A darček sme dostali aj my. Opätovaná správa, že pán spisovateľ je „strašne rád, že má takých skvelých čitateľov a čitateľky“ nás povzbudila a nám nezostáva iné - len NEZABÚDAŤ ČÍTAŤ.

        Aktivitu realizovali Mgr. K. Puťošová a Mgr. M. Tyčiaková

    • DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA
     • DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA

     • Deň pozitívneho myslenia, ktorému v kalendári patrí 13. september, si pripomenuli žiaci 8.A a 8.B na hodinách občianskej výchovy. Najprv sa zamysleli nad myšlienkou: Existencia je ako puzzle zložená z kúskov a každý má svoje miesto, kde presne zapadá. Každý kúsok je jeden príbeh zo života, no zároveň je časťou obrazu celku, ktorý vzniká, keď všetky kúsky do seba zapadnú.  Žiaci po diskusii poskladali obraz z pozitívnych a negatívnych príbehov z ich vlastných životov, radili si navzájom, ako sa  zachovať v rôznych životných situáciách, ako sa na ne pozerať, ako sa z nich poučiť. Osvojovali si metódu pokojného reagovania pri strese. Zhrnuli vlastné rady, ako si zachovať pozitívnu myseľ. Vytvorili tričká dobrej nálady. Jedno zaslali aj vzácnym priateľom v Dennom stacionári v Nemeckej, veď najdôležitejšou vecou v každej ťažkej situácii je mať pri sebe dobrého priateľa. Počas týchto hodín si hladinu hormónov šťastia dvíhali okrem smiechu aj čokoládou. 13. september je totiž aj Dňom čokolády.

      Aktivitu realizovali Mgr. M. Tyčiaková a Mgr. S. Skladaná

       

       

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26. september sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci 2. stupňa si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli už po druhý raz rôznymi aktivitami vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Na ich príprave sa podieľali vyučujúce cudzích jazykov – p. učiteľky – Sedliaková, Slezáková, Tyčiaková, Némethová, Honková, Maťovčíková. Zo slovnej zásoby spomínaných jazykov sme vytvorili STROM JAZYKOV, ktorý zapustil korene na centrálnej nástenke 2. stupňa. Už teraz sa žiaci aj učitelia tešia na ďalší ročník Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pokúsime aj v budúcom roku obohatiť novými nápadmi.

      Príspevok pripravila: Mgr. Maťovčíková Denisa

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do zbierky BIELA PASTELKA, ktorej výnos je určený na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. 

      Dňa 24. 9. 2021 sa nám tak zakúpením symbolickej pastelky podarilo vyzbierať 176,- €, ktoré sme poukázali na účet Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a ukázali, že im život ľudí so zrakovým postihnutím nie je ľahostajný. 

      Príspevok pripravila: Mgr. Némethová Beáta

       

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • Aj naša škola sa zapojila do 15. ročníka Európskej noci výskumníka.

      Na hodinách chémie sme sa zo žiakmi 7.B a 8.B triedy zahrali na chemických detektívov. Uskutočnili sme pokusy „ Nie je čierna ako čierna“, „Odtlačky prstov“ a „Fajčiar, alebo nefajčiar“. Oboznámili sa s pojmom chromatografia a jej využitím, zistili, že odtlačky prstov každého človeka sú rôzne a pomocou chemickej reakcie slín sa dá zistiť, či je človek fajčiar.

      Príspevok pripravila Ing. Miklovičová Anna

    • NAPÍSALI O NÁS
     • NAPÍSALI O NÁS

     • Školský rok je už v plnom prúde a na školách už prebiehajú aj prvé workshopy. 🙂

      Včera sa nám podarilo zorganizovať aj prvú živú knižnicu v tomto školskom roku - a to na Základnej škole Jaroslava Simana vo Valaskej. So školou spolupracujeme už štvrtý rok a na workshopy so žiakmi a žiačkami sa vždy veľmi tešíme. Živá knižnica sa, samozrejme, nezaobíde bez živých kníh, ktorými boli tentokrát zdravotná klaunka a herečka Markéta Dulavová, ktorá pracuje v občianskom združení ČERVENÝ NOS Clowndoctors a Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovakia.

      Žiaci a žiačky spoločne s učiteľkami a učiteľmi zo ZŠ J. Simana sa aktívne zapájajú do diania v obci, navštevujú miestne seniorky a seniorov, no rovnako sa zaujímajú aj o svet - už niekoľkokrát sa zapojili do Maratónu písania listov, najväčšieho ľudskoprávneho podujatia na svete, a tak napísali a odoslali už desiatky listov solidarity a petícií, ktorými žiadali spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí.

      Tešíme sa na ďalšie workshopy! 🙂

      Program Školy za demokraciu finančne podporujú Ministerstvo spravodlivosti SR, Active Citizens Fund - Slovakia, Banskobystrický samosprávny kraj a Me and Your Stories - MYS.

       

      Ako workshop prebiehal sa môžete dozvedieť vo fotoalbume.  

     • BEŽÍM POMÁHAŤ

     • V sobotu 11. septembra 2021 sa 16 žiakov našej školy zapojilo do športovo – charitatívnej akcie Bežím pomáhať v Čiernom Balogu.  Veľmi sa tešíme, že naši žiaci spolu so svojimi rodičmi účasťou na tomto behu podporili ľudí, ktorí bojujú s vážnym onkologickým ochorením.  Výťažok z akcie poputuje na oddelenia s onkologickými pacientmi.

     • DEŇ KROJA

     • V piatok, 10. 9. 2021, sa naša škola obliekla do kroja. Ako prebiehalo vyučovanie? Viac sa môžete dozvedieť vo fotoalbume.

    • UČÍME SA DEMOKRACII PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU ŠKOLY ZA DEMOKRACIU
     • UČÍME SA DEMOKRACII PROSTREDNÍCTVOM PROGRAMU ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

     • Aj počas tohto školského roka  sa trieda 8.B zúčastní vzdelávacieho programu ,,Školy za demokraciu“, ktorý sa sústreďuje na systematickú prácu so žiakmi podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti. Vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Stavia na metódach, ktoré poskytujú priestor pre otvorený dialóg a pokojnú konfrontáciu myšlienok. Naši žiaci nie sú iba pasívnymi poslucháčmi, ale aktívne formujú diskusiu a obsahom prispievajú do aktivít kryštalizujúcich ich názory a postoje. Individuálny prístup koordinátorky programu, našej Zuzky, participatívne a inovatívne metódy vzdelávania zvyšujú povedomie mladých ľudí o tom, ako funguje moderná demokratická spoločnosť a neutralizujú vplyvy radikálnych a extrémistických názorov. Aj tento školský rok absolvujeme desať zaujímavých workshopov, ktoré sú zamerané na rozvoj kritického myslenia, živé knižnice a ďalšie zaujímavé aktivity.   Tešíme sa!

      Príspevok pripravila: Mgr. Skladaná Soňa

    • 9. september - DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA
     • 9. september - DEŇ OBETÍ HOLOKAUSTU A RASOVÉHO NÁSILIA

     •  9. septembra, si aj naši žiaci uctili pamiatku obetí, ktoré boli považované za nehodné života pre svoju rasu. Hoci bol  krásny deň, slnko zakrývala krvavá chmára minulosti. 9. 9. 1939 pálilo ľuďom do očí to isté slnko. Do očí plných sĺz, neistoty, smútku a beznádeje. Tieto pohľady patrili ľuďom odsúdených na neľudskú smrť v koncentračných táboroch.  K príprave spomienky sa podujali deviataci rozhlasovou reláciou a zároveň mali možnosť diskutovať a rozobrať túto tému s koordinátorkou programu Školy za demokraciu, Zuzanou Szabóovou. Historické udalosti nás aj podľa pani prezidentky upozorňujú na to, že antisemitizmus alebo popieranie práv istých skupín obyvateľstva nepríde zo dňa na deň. ,,Je to postupný proces propagandy, šírenia dezinformácií a na to musíme byť veľmi bdelí. Čelíme tomu aj dnes a o to väčšie nároky musíme mať na výchovu, vzdelávanie, ale aj na uvedomovanie si faktov medzi nami dospelými. Je to memento minulosti, ktoré je stále živé.“

      Preto sa v tento DEŇ na chvíľu zastavme a obzrime dozadu, aby už nikdy nevyšla ani slza nazmar.

      Reláciu spolu s deviatakmi pripravili: Mgr. Skladaná, Mgr. Puťošová

    • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční 13. 9. 2021 (pondelok)  o 15.30 hod.  Pre stále trvajúce pandemické opatrenia  sa PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE uskutoční  v triedach cez školský rozhlas. Po jeho skončení  bude pokračovať TRIEDNY AKTÍV s voľbou triednych dôverníkov a následne budú v triedach odovzdané  antigénové testy rodičom, ktorí o ne prejavili záujem koncom mesiaca august.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      Vedenie školy    

    • VÁŽENÍ RODIČIA
     • VÁŽENÍ RODIČIA

     • Dnešným dňom sme odštartovali nový školský rok 2021/2022 s  obmedzeniami, ktoré si vyžaduje epidemiologická situácia. Či je to používanie rúšok v priestoroch školy alebo obmedzenie prístupu do budovy. Ďakujeme Vám za rešpektovanie týchto pokynov. Viac o dnešnom slávnostnom dni sa môžete dozvedieť vo fotoalbume.

      Z dôvodu prechodu nášho okresu do ,,oranžovej farby" od pondelka, 6. 9. 2021, ste povinní podľa COVID Automatu predložiť ,,Vyhlásenie o bezpríznakovosti" ( k stiahnutiu tu Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx ). Preto Vás prosíme o jeho doručenie v pondelok, 6. 9. 2021 pri príchode Vášho dieťaťa do školy. V prípade, že nemáte možnosť tento dokument vytlačiť, Vaše dieťa si ho vyzdvihne u triednej učiteľky/ľa.

      S pozdravom.

      Vedenie školy 


    • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom ZŠ J. Simana vo Valaskej, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa 2.9.2021 o 8,00 hod. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na nádvorí školy, po ktorom pôjdu žiaci do svojich tried bez sprievodu rodičov.   

      Pri príchode do školy žiak musí mať prekryté dýchacie cesty počas celého vyučovania. Prosíme Vás, aby žiaci mali dve rúška. V súčasnosti sa nevyžaduje žiadne potvrdenie o bezpríznakovosti ani akékoľvek testovanie.  

      Vzhľadom na veľký záujem o domáce samotestovanie Ag testami, ktoré je dobrovoľné, nie je možné ich zabezpečiť v prvých dňoch školského roka. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

       Ranný školský klub poskytujeme od 3. 9. 2021 v čase od 6.30 hod.

      Po skončení vyučovania bude školský klub k dispozícii do 15,30 hod. 

      Školský autobus v prvý deň školského roka, 2. 9. 2021, bude mať odchod ráno z miestnej časti obce Piesok o 7,23 hod. a z Osrblia o 7,10 hod. V tento deň po vyučovaní bude odchod autobusov spred školy o 10,00 hod.

      Ostatné dni bude autobus premávať ako tradične :

      Ráno z miestnej časti Piesok o 7,23 hod., z obce Osrblie o 7,10 hod. 

      Poobede spred školy o 13,30 hod.

       Ďakujeme za porozumenie.

     • KLOKTACIE TESTY

     • Milí rodičia, ministerstvo školstva ponúka rodičom žiakov na začiatku školského roka  2021/2022 možnosť pretestovať žiakov aj kloktacími testami,  ktoré sme využivali v minulom školskom roku. V súčasnosti je tento druh testovania určený pre žiakov 1. až 9. ročníka. Toto testvanie je dobrovoľné. 

      Na edupage stránke je zverejnené prihlasovanie  okrem domáceho testovania Ag testami aj testovanie kloktacími testami, a to  jednorazovo,  na začiatku školského roka.

      Prihlásiť na kloktacie testy sa môžete  do 25.8.2021 do 12.00 hod. Informačný leták je k stiahnutiu tu: Informacny_letak.pdf

      Postup na prihlasovanie nájdete na stránke EduPage v sekcii PRIHLASOVANIE - SPRAVOVAŤ AKCIE - ZISŤOVANIE ZÁUJMU O KLOKTACIE TESTY

      Testovanie budeme realizovať od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021. Na základe dohody s dodávateľom testov. 

      O ďalšom postupe pre testovanie kloktacími testami Vás budeme priebežne informovať.

      S pozdravom vedenie školy.