Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

 • DôLEŽITÉ OZNAMY

  19. 6. 2018

  S blížiacim sa koncom školského roka SA UPRAVUJE ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA v posledné školské dni od 25. do 29.6.2018, a to:  § VYUČOVANIE sa bude končiť na 1. stupni o 11.25 hod a na 2. stupni o 12.15 hod. § ODHLASOVANIE SA Z OBEDOV 28. a 29. 6. je možné najneskôr v stredu 27.6. do 7.30 hod. Odhlásenie po tomto termíne nebude akceptované. V prípade neočakávaných okolností je možné zobrať si v tieto dni obed do obedára. § OBEDY budeme VYDÁVAŤ do 13.00 hod. § ŠKOLSKÉ  AUTOBUSY budú odchádzať spred školy o 12.45 hod. § V deň SLÁVNOSTNÉHO UKONČENIA školského roka bude vyučovanie končiť na 1. stupni o 9.00 hod. a na 2. stupni o 9.30 hod. OBED sa bude vydávať do 10.00 hod. a ŠKOLSKÉ AUTOBUSY budú odchádzať o 10.00 hod. ŠKOLSKÝ KLUB bude k dispozícii do 11.00 hod.

 • ŠKOLSKÝ ČASOPIS Cŕŕn č.5

  24. 6. 2018

  Posledné číslo školského časopisu Cŕŕn v tomto školskom roku je od pondelka 25.6. v predaji za nezmenenú cenu 50 centov.  A o čom bude?  Šéfredaktorka Karin Fašková v Slove z redakcie prezradila: "Školský rok bol ťažký pre prvákov a zlomový pre deviatakov. Preto sme im dali slovo, aby nám to zhodnotili. V posledných mesiacoch sme si pripomenuli významné dni - Deň rodiny, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí. Zistili sme v anketách, že rodina je pre vás, žiakov, skutočná hodnota a viete, že si ju treba vážiť. Začítajte sa teda. Dozviete sa ako prebehli ročníkové výstupy, kde ste boli na výletoch. Dáme vám tipy, ako stráviť prázdniny. S časopisom získate Žolíkov, ktoré môžete uplatniť u svojich rodičov. " Príjemné čítanie želá redakčná rada. 

 • ÚNOS ŠKOLSKÉHO AUTOBUSU

  22. 6. 2018

  Veru, čítate správne. Vo štvrtok 21.6.2018 nám na 1. vyučovacej hodine chýbali žiaci. Žiaci, ktorí dochádzajú školským autobusom z Osrblia a z Hronca. Rozpútali sme rozsiahlu pátraciu akciu... A vlatne ani nebolo treba. Všetkých žiakov "uniesli" manželia Šebestovci na zmrzlinu do Brezna ako rozlúčku so školským autobusom v tomto školskom roku. Ešte počas spomínanej hodiny sa s úsmevom vrátili do školy. Samozrejme meškanie žiakov sme ospravedlnili. ĎAKUJEME! 

 • FLORBALISTI ÚSPEŠNÍ

  19. 6. 2018

  18.6. sa v Aréne Brezno konala Školská florbalová liga.  Družstvo našich florbalistov v zložení: Domonik Capko, Paulína Zelenčíková, Tomáš, Ďurica, Tomáš Patúš, Eliška Pišojová, Matúš Oravec, Michal Koštial, Simona Majchútová, Lucia Koporecová, Dávid Hučko, Matej Morong, Šimon Uhrin vybojovalo 3. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

 • OZNAM - uzamykanie školského areálu

  10. 5. 2018

  Uzamykanie školského areálu je od 15.6. 2018 zrušené z dôvodu ničenia uzamknutých bráničiek a oplotenia.

 • NA ZAMYSLENIE alebo PORADÍTE NÁM?

  13. 6. 2018

  Dnešný deň je celkom obyčajným pracovným dňom. Pre našich žiakov zo 7.A a ich pani triednu učiteľku mal však slávnostnejšiu príchuť. Dnes si do  triedy pozvali svojich rodičov, aby sa pochválili vlastnou prezentáciou týkajúcou sa povinného  výstupu z techniky. Žiaci sa na tento deň pripravovali celý školský rok pod vedením svojich vyučujúcich. Nebolo to ľahké. Pre vyučujúcich -  žiakov neustále motivovať, pobvzbudzovať, umravňovať,  diskutovať o dôležitosti obsahu daného predmetu a jeho využití v budúcnosti a pre žiakov - popasovať sa s rôznymi nástrojmi a materiálom tak, aby konečný výrobok bol presne taký ako si naplánovali, vytvoriť prezentáciu na tému svojho budúceho povolania s konkrétnymi pravdivými údajmi a faktami vyhľadanými v dostupných zdrojoch, napísať k tomu žiadosť o zamestnanie a životopis, a to všetko v dnešný slávnostný deň bez trémy odprezentovať pred svojimi rodičmi a rodičmi svojich spolužiakov. Čo sa však nestalo? Zo 17 pozvaných rodičov (v prípade ak každému žiakovi príde jeden rodič) prišli len 4. Áno, vieme pochopiť dnešnú uponáhľanú dobu, nároky zamestnávateľov..., ale dali ste o svojich dôvodoch vopred vedieť? Upozornili ste hostiteľov, nielen svoje dieťa, ale aj triednu učiteľku a jeho spolužiakov, že sa z objektívnych dôvodov nemôžete dnešného dňa zúčastniť? ŠKODA! A teda otázka na zamyslenie znie: Je to v poriadku ak o vlastné dieťa javí väčší záujem z radov dospelých jeho vyučujúci ako vlastný rodič?  A to sme dnes na pedagogickej rade hodnotili metodickú činnosť nás učiteľov a veľmi dlho diskutovali o nevhodných prejavoch správania niektorých žiakov, ktorí nielen narúšajú vyučovanie, ale aj demotivujú vyučujúcich, skvelých vyučujúcich, pokračovať vo svojej práci a hľadali ďalšie cesty a riešenia niekedy až nezvládnuteľných situácií. A ono je to také jednoduché: Venovať dostatočnú  lásku, pozornosť a záujem vlastnému dieťaťu. Je to pre neho, pre jeho budúcnosť nesmierne DôLEŽITÉ!

  ĎAKUJEM a ĎAKUJEME všetkým rodičom, ktorí prišli a podporili každú jednu aktivitu, dôležitý deň v živote našej školy, v ktorej žijú naše a vaše deti! Aj pre nás je to dôležité!

  A na záver, radu vlastne nepotrebujeme my... 

  Autor príspevku: Štefánia Piliarová, riaditeľka školy

 • ĎAKUJEME...

  11. 6. 2018

  milým deviatim rodičom, ktorí 8.6.2018 darovali našej škole jednu hodinu svojho voľného času a  skrášlili v budove 2. stupňa schodiskové zábradlie  jeho natieraním.  

 • TURNAJ VO FLORBALE

  11. 6. 2018

  8.6.2018 sa v našej škole konal 3. ročník Turnaja vo florbale "O pohár starostu obce Valaská", ktorého organizátorom okrem našej školy bola aj Obec Valaská a Miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa ho sedem škôl. V turnaji sa najviac darilo družstvu našich chlapcov a obsadili 1. miesto, na 2. mieste skončilo družstvo ZŠ s MŠ Karola Rapoša v Brezne, 3. miesto patrí ZŠ s MŠ Nemecká a na 4. mieste sa umiestnilo družstvo našich dievčat. Za najlepšieho brankára bola vyhlásená  Paulínka Zelenčíková a za najlepšieho hráča florbalista zo ZŠ s MŠ Nemecká, ktorý dal počas turnaja 13 gólov. BLAHOŽELÁME!  ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu turnaja a hlavnému garantovi turnaja p. uč. Matúšovi Magerovi!

 • DEŇ DETÍ...

  11. 6. 2018

  opäť plný zábavy a úsmevu. Za prípravu zábavných úloh a rozprávkového lesa plného prekvapení ĎAKUJEME deviatakom a ich triednym učiteľkám Denise Maťovčíkovej a Ingrid Sedliakovej. Viac vo fotogalérii.

 • EKODEŇ v KARVINEJ

  11. 6. 2018

  Päťčlenná výprava, Dorotka Slivková, Lucia Ťažká, Lukáš Havaš,  Lukáš Patúš a p. uč. Michaela Badinková, navštívila v dňoch 30.5. - 1.6. 2018 našu družobnú školu ZŠ Slovenská v Karvinej. Ich návšteva mala jasný zámer - zúčastniť sa EKODŇA, na ktorý nás družobná škola pozvala. Návšteva bola pre všetkých zaujímavou skúsenosťou. Návštevníci spoznali nielen základnú školu, ale aj mesto Karviná, navštívili zvonicu v historickej časti mesta, spoznali nových kamarátov, riešili zaujímavé ekologické úlohy a zúčastnili sa módnej prehliadky, v ktorej sa prezentovali modely vyrobené z odpadových materiálov. Viac informácii nájdete v poslednom čísle nášho školského časopisu Cŕŕn a samozrejme aj vo fotogalérii. Ponúkame aj informácie z webového portálu družobnej školy:  http://www.zsslovenska-karvina.cz/zakladni-skola/akce-pro-zaky/550-ekoprehlidka , http://www.zsslovenska-karvina.cz/zakladni-skola/akce-pro-zaky/553-ekoden-na-polaru .

 • V NAŠEJ ŠKOLE VYRÁSTLA DREVENÁ DEDINA,...

  30. 5. 2018

  ... ktorú si s obdivom obzerá MONA LÍZA. Veru tak. Ide o prezentáciu prác formou výstavy našich žiakov piateho a šiesteho ročníka na prízemí v budove 2. stupňa. Práce vznikli na vyučovaní technickej výchovy pod vedením p. uč. Martiny Tyčiakovej a Petry Vetrákovej a na hodine výtvarnej výchovy pod vedením p. uč. Denisy Maťovčíkovej. Výstavu dopĺňajú drevené poličky, ktoré vyrábali siedmaci v rámci svojho povinného ročníkového výstupu pod vedením p. uč. Kataríny Paprčkovej a Petry Vetrákovej. Viac vo fotogalérii. Výstavu si môžete pozrieť aj osobne v čase od 13.00 do 15.30 hod.

 • PLÁNUJEME na JÚN...

  30. 4. 2018
  • 30.5. - 1.6. - navštíviť družobnú školu v Karvinej 
  • 30.5. - FOTENIE kolektívov
  • 31.5. - ŠK - NAJ MODERÁTOR - žiaci 1. stupňa
  • 31.5. - prezentáciu povinných výstupov - ČO SME SA NAUČILI V 2. ročníku a TVORÍME TEMATICKÉ KNIHY A ENCYKLOPÉDIE - 3. ročník
  • 4. - 8.6. - prezentáciu povinných výstupov - DEŇ ŠLABIKÁRA v 1. ročníku
  • 4.6. - Kurz finančnej gramotnosti pre siedmakov
  • 5.6. - DEŇ  DETÍ
  • 8.6. - BRIGÁDU rodičov a priateľov školy - natieranie zábradlia na 2. stupni
  • 8.6. - TURNAJ vo florbale - "O pohár starostu obce" - 3. ročník
  • 12.6. - školský výlet prvákov
  • 13.6. - KURZ zdravotníckej prípravy pre šiestakov a KURZ dopravnej výchovy pre piatakov
  • 13.6. - prezentáciu povinných výstupov - POZÝVAME VÁS na naše podujatie do 4. ročníka
  • 14. - 15.6. - školský výlet deviatakov
  • 14.6. - školský výlet tretiakov a šiestakov
  • 15.6. - zúčastniť sa priateľského turnaja vo volejbale v Predajnej
  • 15.6. - ukončiť prezentáciu povinných výstupov žiakov 5. - 8. ročníka
  • 18.6. - CVIČENIE v prírode pre žiakov 8. - 9. ročníka
  • v týždni od 18. do 22.6. - školský výlet siedmakov
  • 19.6. - školský výlet štvrtákov a piatakov
  • 20.6. - DEJ EXKURZIU do Osvienčimu pre deviatakov a ôsmakov podľa záujmu
  • 20.6. - BALONOMÁNIU v ŠKD
  • 21.6. - ÚČELOVÉ  CVIČENIE - teoretickú prípravu v 5. - 9. ročníku
  • 22.6. - školský výlet ôsmakov
  • 22.6. - uzavrieť činnosť krúžkov
  • 25.6. - DIDAKTICKÉ HRY a ÚČELOVÉ  CVIČENIE
  • 25.6. - zasadnutie pedagogickej rady - hodnotiť prospech, správanie a dochádzku za 2. polrok
  • 26.6. - odovzdávanie učebníc
  • 27.6. - preberanie učebníc na ďalší školský rok
  • 28.6. - SLÁVNOSTNÚ  AKADÉMIU DEVIATAKOV
  • 29.6. - SLÁVNOSTNÉ  UKONČENIE šk. roka 2017/2018 na školskom dvore 

  EŠTE PRIPRAVUJEME:​

  • do 22.6. sa učíme podľa rozvrhu
  • 25. - 28.6. - sa 1. stupeň učí do 11.30 hod. a 2 stupeň do 12.15 hod.
  • 25. - 29.6. bude po vyučovaní odchod školského autobusu upravený
 • VÍŤAZSTVÁ NAŠICH ŽIAKOV NA OK V ATLETIKE ...

  28. 5. 2018

  ... v Brezne. Našu školu reprezentovali siedmi žiaci. S medailou sa vrátili: Christofer Chládek - 1. miesto v hode kriketkou, Marek Krnáč - 2. miesto v hode kriketkou, Paulína Zelenčíková - 3. miesto v hode kriketkou a 3. miesto vo vrhu guľou a Alica Švejkovská - 3. miesto v behu na 800 m. BLAHOŽELÁME!  Za reprezentáciu školy ĎAKUJEME aj Maťovi Morongovi, Michaele Grisníkovej a Nikole Filadelfiovej.

 • POZNÁME VÍŤAZOV ...

  28. 5. 2018

  ... školského kola výtvarnej súťaže ZELENÝ  SVET. Víťazné práce si môžete obzrieť vo fotogalérii. Umiestnenie v I. kategórii - žiaci 1. stupňa: 1. miesto - Laura Predajnianska, 2. miesto  - Martina Gonosová, 3. miesto - Marika Bundová. Umiestnenie v II. kategórii - žaici 2. stupňa: 1. miesto - Petra Senčeková, 2. miesto  - Perla Pisárová, 3. miesto - Lucia Troligová. Víťazom BLAHOŽELÁME! Pripomíname, že o víťazných prácach rozhodovala porota zložená zo zástupcov žiakov a učiteľov a hlavnou koordinátorkou súťaže bola P. uč. Katarína Paprčková.

 • ĎAKUJEME...

  10. 5. 2018

  ... neznámym dobrovoľníkom za opravu basketbalovej dosky na školskom ihrisku!  

 • MÁJOVÉ ŠPORTOVÉ ÚSPECHY

  10. 5. 2018

  Dve družstvá MLADÝCH ZÁCHRANÁROV sa zúčastnili 3. mája okresného kola rovnomennej súťaže v Brezne. Sára Pacerová, Tajana Koľajová, Tomáš Ďurica a Oliver Vlček obsadili 2. miesto. BLAHOŽELÁME! Samuel Nitka, Lea Mišunová,  Cheryl Chládeková, Michal Zúr skončili síce bez umiestnenia, ale ako nováčikovia súťaže si viedli veľmi dobre. ĎAKUJEME za reprezentáciu školy! Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Petra Vetráková.

  4. mája sa družstvo našich žiakov: Cheryl Chládeková, Nina Matovičová, Lea Mišunová, Radoslav Pacera, Sára Pacerová, Kamila Paučová a David Podrážka zúčastnilo DVOJBOJA MLÁDEŽE v Predajnej. V kategórii školy obsadili 2. miesto s celkovým počtom bodov 394,48. BLAHOŽELÁME!

  7.mája počas riaditeľského voľna našu školu reprezentovali dve družstvá našich žiakov v súťaži MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV SČK I. a II. stupňa v Brezne. Družstvo v zložení:  Daniela Auxtová, Karin Fašková, Lenka Medveďová, Eliška Pišojová, Radoslava Rafajová obsadilo  1. miesto a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení: Nikola Filadelfiová, David Podrážka, Lucia Troligová, J. Sebastián Vilhan, Martin ZlevskýBLAHOŽELÁME! Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. P. Vetráková.

 • ROZVRH HODÍN

  30. 4. 2018

  Z dôvodu personálnych zmien bude od 1.5.2018 platiť nový rozvrh hodín, ktorý prinesie minimálne zmeny v rozvrhu tried na 2. stupni, a to v 5.A, 6.B, 9.A a v 9.B. ĎAKUJEME za pochopenie!

 • MENINY NAŠEJ ŠKOLY

  30. 4. 2018

  ĎAKUJEME rodičom, ktorí 27.4.2018 darovali našej škole hodinu svojho voľného času pri príležitosti menín našej školy a prišli nám ju pomôcť skrášliť natieraním schodiskového zábradlia v budove 1.stupňa. 

                                                                                                                       

 • BIOLÓGOVIA V OK NESKLAMALI

  26. 4. 2018

  25.4. sa v Brezne konalo obvodné kolo biologickej olympiády, v ktorom nás v kategórii D reprezentovali štyria žiaci.  V projektovaj časti piatačka Lea Mišunová obsadila 1. miesto a jej spolužiak Samuel Nitka 3. miesto. V teoreticko-praktickej časti Lukáš Havaš obsadil 1. miesto  a Lukáš Patúš 5. miesto (obaja sú siedmaci). ĎAKUJEME!

 • BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE

  26. 4. 2018

  V apríli žiaci 5.A triedy pozvali všetkých mladších žiakov z 1. stupňa na bábkové predstavenie. Prváci, druháci, tretiaci, ba aj štvrtáci natešení a plní očakávania prišli do knižnice v budove 2. stupňa, kde im ich starší spolužiaci, piataci, zahrali tri predstavenia: Červená čiapočka, Tri prasiatka, Janko a Marienka. Na stoličkách  i na koberci usadení žiaci sa zabávali na známych príhodách, ktoré však boli spracované ako bábkové hry. Divadelnú scénu aj bábky si piataci pripravili sami na výtvarnej výchove a bábkoherectvo trénovali na literárnej výchove. Najlepšou odmenou pre usporiadateľov  bol potlesk divákov a vlastné pocity zo samotnej atmosféry počas účinkovania. Príspevok spracovala p.uč. J. Balážová. Viac vo fotogalérii.