• V OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY...
     • V OKRESNOM KOLE OLYMPIÁDY...

     • ... v anglickom jazyku nás reprezentovali Radka Rafajová a Jakub Bíreš. Radka v konkurencii desiatich žiakov obsadila 2. miesto, od celkového víťazstva ju delili len 2 body. Jakub obsadil 4. miesto, na 3. miesto mu chýbalo len 1,5 boda. Žiakom BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

    • CŔŔN - VYŽREBOVALI SME...
     • CŔŔN - VYŽREBOVALI SME...

     • ... držiteľov žolíkov. Výhercov žrebovali dnes, v piatok 11.1.2019 členovia redakčnej rady - Adam a Matúš. Výhercovia si môžu cenu prevziať od p. uč. Martiny Tyčiakovej do 8.2.2019. Tu sú mená výhercov: z 1. stupňa - Veronika Daubnerová, Laura Polačeková, z 2. stupňa - Alexandra Leitnerová, Šimon Mozola, Kristián Nikolaj a Lucia Štekláčová. Výhercom BLAHOŽELÁME!

    • ĎAKUJEME  ...
     • ĎAKUJEME ...

     • ... všetkým, ktorí sa počas Živého Betlehéma na Námestí vo Valaskej zastavili v našom stánku a kúpili si výrobok našich žiakov. Z predaja sme získali 320 eur. Vďaka získaným financiám sa nám aj tento rok podarí pokračovať v tradícii finančnej pomoci. O tom, komu pomôžeme, rozhodnú žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi. Priebežne Vás budeme informovať. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do predaja výrobkov zapojili.  

    • 14. reprezentačný ples školy...
     • 14. reprezentačný ples školy...

     • Vstupenky sú už VYPREDANÉ. ĎAKUJEME za váš záujem! Výťažok z predaja tombolových lístkov počas plesu školy každoročne venujeme ZR. ĎAKUJEME vopred všetkým našim priaznivcom, ktorí nás podporia a prispejú cenou do tomboly.

    • CŔŔN v ELEKTRONICKEJ PODOBE
     • CŔŔN v ELEKTRONICKEJ PODOBE

     • Ponúkame vám čítanie nášho školského časopisu Cŕŕn vydaného v tomto školskom roku aj v elektronickej podobe. Obe tohtoročné čísla nájde v hornom menu - Život v škole - Cŕŕn - školský časopis. Príjemné čítanie.

    • ODOVZDALI SME...
     • ODOVZDALI SME...

     • ...poslednú časť finančného výťažku z vianočného predaja počas Živého Betlehéma vo Valaskej 2017 Matúšovi na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a Sáre  na nákup športovej biatlonovej výstroje. V mene všetkých žiakov a zamestnancov školy tak urobila žiacka školská rada 12.12.2018 spolu s jej koordinátorkou p. uč. Ingou Sedliakovou a riaditeľkou školy. 

    • REPREZENTOVALI NÁS...
     • REPREZENTOVALI NÁS...

     • ...dievčatá v OK vo volejbale, v ktorom obsadili pekné 3. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školyVanese  Bernáthovej, Samante Borošovej, Michaele Grisníkovej, Tajane Koľajovej, Eliške Pišojovej, Dorotke Slivkovej a Paulíne Zelenčíkovej.

    • SKRINKY NA TOPÁNKY...
     • SKRINKY NA TOPÁNKY...

     • ... pribudli na 2. stupni. V najbližších dňoch si ich prevezmú žiaci 7.A a 9.B triedy. A nielen prevezmú,  používaním skriniek budú overovať ich funkčnosť a praktickosť. Na základe skúseností žiakov a zamestnancov školy, v prípade potreby, návrh upravíme. V zavádzaní skriniek na topánky budeme postupne pokračovať. Do konca školského roka pribudnú ešte pre jednu triedu druhého stupňa, ktoré budú financované z finančných prostriedkov ZR. Viac vo fotogalérii.

    • RADOSŤ V OKRESNOM KOLE...
     • RADOSŤ V OKRESNOM KOLE...

     • ... prežíval Sebastián VILHAN. 29.11. reprezentoval našu školu v technickej olympiáde, do ktorej sme sa zapojili prvýkrát a reprezentoval nás veľmi úspešne. Neprekvapili ho teoretické a ani praktické úlohy. Obsadil 1. miesto a postupuje do krajského kola. BLAHOŽELÁME a držíme palce v ďalšom kole! Sebastián, tešíme sa spolu s Tebou 1.jpg Tešíme sa aj z úspechu Filipa Kováčika, ktorý nás deň predtým reprezentoval v okresnom kole olympiády zo SJL. Úlohy neboli vôbec ľahké. Filip obsadil 5. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu!

    • ĎAKUJEME...
     • ĎAKUJEME...

     • ... všetkým rodičom 339 žiakov našej školy, ktorí prispeli do združenia rodičov! 

    • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA CROSSFITU
     • VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA CROSSFITU

     • V utorok 27.11.2018 sa do školského kola Crossfitu - do súťaže o najsilnejšie dievča a najsilnejšieho chlapca zapojilo 13 žiakov 2. stupňa (3 dievčatá a 10 chlapcov). BLAHOŽELÁME najsilnejšiemu dievčaťu Michaele GRISNÍKOVEJ s výsledným časom 2:13,4 min. a najsilnejšiemu chlapcovi Tomášovi ĎURICOVI s výsledným časom 1:44,3 min. Ďalšie miesta obsadili v kategórii dievčat - Nikola Filadelfiová (2:24,3 min.) a Samanta Borošová (2:32,7 min.) a v kategórii chlapcov - Tomáš Náther  (1:47,7 min.) a Matej Spišiak (1:50,9 min.).

    • ŠKOLSKÉ KOLO...
     • ŠKOLSKÉ KOLO...

     • ... olympiády anglického jazyka 20.novembra 2018 skončilo NAJ úspechom pre Radoslavu RAFAJOVÚ a Jakuba BÍREŠA. Obaja riešitelia postupujú do okresného kola. Držíme palce a k úspechu BLAHOŽELÁME!

    • NÁBOJ Junior...
     • NÁBOJ Junior...

     • ... je názov medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže štvorčlenných tímov žiakov 2. stupňa základných škôl, pričom v tejto súťaži nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, ale vyriešenie úloh si vyžaduje istú dávku invencie a dôvtipu. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Naši zástupcovia - dva tímy v zložení - Daniela AUXTOVÁ, Tomáš ĎURICA, Tajana KOĽAJOVÁ, Radoslava RAFAJOVÁ a Jakub DUNDOVIČ, Lukáš HAVAŠ, Lukáš PATÚŠ, Dorotka SLIVKOVÁ sa jej zúčastnili v piatok, 23.11.2018 na Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne a obsadili 6. a 9. miesto. Určite to bola pre všetkých zúčastnených zaujímavá skúsenosť, ktorú si chcú zopakovať aj v nasledujúcom roku. O súťaži sa viac dozviete na https://junior.naboj.org/index.php  

    • ZHODNOTILI SME 1. štvrťrok školského roka ...
     • ZHODNOTILI SME 1. štvrťrok školského roka ...

     • ...2018/2019 v stredu 14. novembra na pedagogickej rade. Hodnotili sme prospech, správanie a dochádzku našich 365 žiakov. V porovnaní s minulým školským rokom žiaci vymeškali menej neospravedlnených hodín (priemer 0,28 NH na žiaka), udelili sme menej pokarhaní TU a RŠ a viac pochvál TU. Celkovo sa lepšie darilo žiakom 1. stupňa. Viac sa do konca 1. polroka bude musieť usilovať 51 žiakov (5 z 1. stupňa), ktorým sa nedarilo najmä v predmetoch cudzí jazyk, dejepis, matematika, geografia a biológia. Pochvalu za vzorné správanie a reprezentáciu školy udelili triedni učitelia 39 žiakom. Naopak 48 žiakom udelili výchovné opatrenie za porušovanie školského poriadku a 16 žiakom udelila riaditeľka školy pokarhanie riaditeľkou školy. Neospravedlnených 99 hodín  vymeškali 10 žiaci. Úspechy či neúspechy konkrétne zhodnotia triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi na triednických hodinách a budú o nich v najbližších dňoch informovať aj zákonných zástupcov. 

    • MLADŠÍ ŽIACI V ÚSPECHOCH POKRAČUJÚ
     • MLADŠÍ ŽIACI V ÚSPECHOCH POKRAČUJÚ

     • V regionálnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ sa družstvo našich žiakov stretlo s družsvom žiakov z Revúcej. 1. miesto z okresného kola  naši žiaci obhájili a postúpili do krajského kola.  Reprezentovali nás štvrtáci: Marek Belko, Alex Boroš, Radoslav Bruchala, Veronika Daubnerová, Lenka Gondová, Michal Henske, Matej Hriančik, Lukáš Jandečka, Nela Kollárová, Nelly Kysucká, Samuel Patráš, Nina Trangošová. Našim hráčom BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za reprezentáciu školy. Držíme palce aj v ďalšom kole!

    • VODA v 7. ročníku...
     • VODA v 7. ročníku...

     • ... je jednou z tém chémie. Čo o nej siedmaci všetko vedeli, vedia a čo sa naučili sa dozviete vo fotogalérii alebo priamo u nás v škole. Nech sa páči, príďte sa pozrieť. Tému žiaci spracovali formou projektu v skupinách. Odborným konzultantom bola ich p. uč. chémie Petra Vetráková.  

    • ZAFKOV POHÁR vo florbale
     • ZAFKOV POHÁR vo florbale

     • V rámci spolupráce našej školy s Miestnym odborom Matice Slovenskej a v rámci Kultúrnej jesene Valaská 2018 sa 18.11.2018 v telocvični školy odohral turnaj vo florbale o Zafkov pohár. Zúčastnilo sa ho päť družstiev. Hráčmi boli naši terajší aj bývalí žiaci, florbalisti. V konkurencii starších hráčov výborne obstálo družstvo terajších žiakov - Matúš Oravec, Tomáš Ďurica, Michal Koštial a Jakub Dundovič,  obsadili druhé miesto. Víťazom celého podujatia sa stala Základná škola Jaroslava Simana. Náš obdiv patrí aj našej talentovanej brankárke Paulíne Zelenčíkovej. Usporiadateľ podujatia a tréner florbalistov, p. uč. Matúš Magera prežíval radosť nielen z úspechu svojich zverencov, ale aj zo stretnutia s bývalými žiakmi a hráčmi.  Tešíme sa na všetkých opäť o rok.

    • iBOBOR úspešne za nami
     • iBOBOR úspešne za nami

     •  Aj naša škola patrila medzi 979 škôl, ktoré sa zapojili do internetovej súťaže iBOBOR. 77 799 žiakov základných škôl spolu s našimi 129 žiakmi si zmerali sily v riešení rôznych zaujímavých úloh s použitím informačných a komunikačných technológií. Kompletné výsledky budú sprístupnené koordinátorom, v našej škole p. uč. Renáte Bírešovej, vo štvrtok 22.11.2018. Súťažiaci budú mať možnosť prezrieť si riešenia svojich úloh. Na webovom sídle súťaže je už zverejnené štatistické vyhodnotenie. My už však teraz vieme, pretože počet bodov sa žiaci dozvedia ihneď po skončení testu, že medzi najúspešnejších riešiteľov naše školy patria: Daniela Auxtová, Lukáš Perichta, Jakub Bíreš, Lucia Gonosová, Petra Senčeková, Alex Predajniansky, Matúš Badinka, Marika Bundová, Adam Švec, Filip Bella. BLAHOŽELÁME všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili!

    • ČESTNÉ UZNANIE...
     • ČESTNÉ UZNANIE...

     • ... získal náš školský časopis CŕŕnXIX. ročníku celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov materských, základných, stredných škôl a školských zariadení PRO SLAVIS 2018, ktorej vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.  Ocenenie prevzali p. uč. Martina Tyčiaková a šéfredaktor Cŕŕn-u Jakub Bíreš 16.11.2018 v Žiline. Čestné uznanie si môžete pozrieť aj detailnejšie: Crrn_-__cestne_uznamie_PRO_SLAVIS_2018.pdf​​​​​​​

    • PROJEKTY...
     • PROJEKTY...

     • ... do ktorých sme sa ako škola zapojili v tomto školskom roku predstavujeme v hornom menu - Život v škole - Projekty