Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

 • TESTOVANIE 9 - základné informácie

  26. 2. 2018

  Testovanie deviatakov sa uskutoční 21.3.2018 (streda). Deviataci sa pred testovaním stretnú vo svojich triedach, najneskôr o 7.45 hod. Na testovanie z matematiky potrebujú pomôcky: uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše namodro a ceruzku. Počas testovana je zakázané používanie mobilných telefónov. Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nezúčastnia Testovania 9 v riadnom termíne, je určený náhradný termín testovania - 5. apríla 2018. Testovanie v náhradnom termíne bude prebiehať v krajských mestách.

  Ďalšie základné informácie sú dostupné na http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf . Na ďalšom odkaze  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#1199,o1231 v spodnej časti Dokumenty nájdete aj testy z predchádzajúcich školských rokov. Žiakom sú tieto informácie dostupné aj na nástenkách v ich triedach.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  2. 3. 2018

  Oznamujeme rodičom, že 21.3.2018, v stredu, budú mať žiaci 5. - 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Testovanie 9. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené pre všetkých žiakov, v prípade nezáujmu sa treba odhlásiť. ĎAKUJEME za pochopenie! 

 • V OBVODNOM KOLE PYTAGORIÁDY...

  19. 3. 2018

  ... sa najlepšie darilo šiestačkam Janke Lenártovej zo 6.A a Ester Melicherčík zo 6.B, ktoré vo svojej kategórii obsadili 1. a 2. miesto, v kategórii P8 2. miesto obsadila Radoslava Rafajová z 8.B a v kategórii P5 Samuel Nitka z 5.B  obsadil 11. miesto. BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

 • STRAVOVACIA KOMISIA...

  19. 3. 2018

  ... je v našej škole činná od 11.3.2018. Bližšie informácie sú zverejnené  na https://zsvalaska.edupage.org/about/?subpage=10 alebo v ľavom menu - O škole - Stravovacia komisia

 • ŠKOLSKÝ ČASOPIS č.3

  Od piatku je tretie číslo školského časopisu Cŕŕn v predaji za nezmenenú cenu 50 centov. Školský časopis vám prezradí kto bol úspešný a v ktorej súťaži, ako sme fašiangovali, aké zvyky sme si pripomenuli a na ktoré sa ešte tešíme, čo nové v literárnej tvorbe našich žiakov, koho si pozvala redakčná rada na slovíčko a ako vyzerá recept na výborné a pritom jednoduché pôstne jedlo a ..... Príjemné čítanie želá redakčná rada.

 • AJ V MARCI SA SÚŤAŽILO

  16. 3. 2018

  13.3. nás reprezentovala Tajana Koľajová z 8.A na KK biologickej olympiády. V konkurencii 22 účastníkov obsadila 10. miesto. V praktickej časti olympiády mala najvyšší počet bodov! BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za repezentáciu školy!

  Rovnaké BLAHOŽELANIE a poĎAKOVANIE patrí družstvu dievčat, ktoré 15.3. v OK vybíjanej obsadilo 2. miesto (od 1. miesta ich delil len jeden bod). Vo vybíjanej nás reprezentovali: M. Donovalová, A. Havašová, P. Nováková z 5.A, N. Hľadajová, L.Mišunová z 5.B, V. Kúdelková zo 6.A, N. Filadelfiová, O. Romanová, P. Senčeková zo 6.B, D. Slivková, E. Janeková zo 7.B.

 • ZÁPIS do 1. ročníka

  1. 3. 2018

  Zápis do 1. ročníka pripravujeme na 11.4.2018. Dovoľujeme si vám pripomenúť, že zápisný lístok sa dá vypísať aj elektronicky. Stretneme sa na zápise, tešíme sa na vás! 

 • OBJAVUJEME ZDRAVIE...

  9. 3. 2018

  ... je názov projektového dňa, na ktorý sa tešili žiaci 1. stupňa a ich p. učiteľky v stredu 7.3.2018. Spoločne s hosťami, tetou Vierkou, Ivkou, Katkou, Ingridkou, Mercelkou, Barborkou a ujom Jankom, pootvorili dvere do poznania zdravia a spokojnosti. Dozvedeli sa  veľa zaujímavostí o živote včiel, vedia si o niečo lepšie pripraviť zdravé sladkosti a veselšie sa pozerať na svet. ĎAKUJEME, milí hostia! Tešíme sa na vás opäť o rok! (Príspevok spracovala p. uč. A. Kubaliaková, koordinátorka zdravej školy) 

 • ĎAKUJEME

  4. 3. 2018

  Do pokladne ZRŠ organizačný výbor reprezentačného plesu školy odovzdal v piatok 2.3. výťažok z predaja tombolových lístkov vo výške 350 eur. Odovzdať tento výťažok by nebolo možné bez sponzorov, ktorí prispeli do tomboly zaujímavými cenami a účastníkov plesu, ktorí si kúpili tombolové lístky, za čo im ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí aj členom plesového výboru - manželom Badinkovým, Kokavcovým, Ťažkým za organizáciu opäť výborného už trinásteho školského plesu. 

 • VYNOVENÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

  5. 3. 2018

  Dnes to už bude týždeň čo stravníkom našej školskej jedálne lepšie chutí. Prečo? Môže za to vynovená školská jedáleň podľa návrhu venovaného našej škole bez nároku na finančnú odmenu spolu s časom stráveným zabezpečovaním a dozeraním na jeho realizáciu. Návrh a realizáciu nám venoval náš bývalý žiak, v súčasnosti architekt Pavol Kupec z Ateliéru KUPEC architekti z Brezna. Výsledok je nielen príjemný, ale aj praktický a nadčasový. (Presvedčte sa sami a kliknite na fotoalbum - Naša VYNOVENÁ školská jedáleň.Pánovi architektovi ĎAKUJEME! Celá premena by sa nemohla realizovať bez finančných prostriedkov vyčlenených na materiál a prácu remeselníkov. Za poskytnutie finančných prostriedkov ĎAKUJEME Obecnému úradu a členom finančnej komisie. POĎAKOVANIE patrí aj našim nepedagogickým zamestnancom, ktorí spolu s aktivačnými pracovníkmi za rekordný čas (pondelkové dopoludnie po jarných prázdninách) upratali jedáleň tak, aby sme ju mohli spolu s hosťami - p. starostom J. Uhrinom, p. prednostom P. Cígerom, p. predsedom finančnej komisie J. Dundovičom, p. predsedom Rady školy P. Bánikom, p. architektom P. Kupcom a s prvými stravníkmi v tento deň, prvákmi a žiakmi z 3.A, slávnostne otvoriť. Pripíjali sme si spoločne mliekom a zaželali dobrú chuť k smotanovým haluškám. Ešte raz všetkým ĎAKUJEME! 

 • DIEVČATÁ opäť ÚSPEŠNÉ...

  2. 3. 2018

  ... tento raz v súťaži obratnosti a  fyzickej zdatnosti štvročlenných družstiev žiakov základných škôl CROSSFIT. Družstvo dievčat v zložení Lucia Šuchová a Lucia Koporecová z 9.B, Paulína Zelenčíková z 8.A a Alica Švejkovská z 8.B obsadilo 3. miesto. BLAHOŽELÁME!  Našu školu reprezentovali aj dve družstvá chlapcov, ale bez umietnenia na popredných miestach. ĎAKUJEME za reprezentáciu školy!

 • PLÁNUJEME na MAREC...

  5. 2. 2018
  • 21.3. - TESTOVANIE 9,  žiaci 5. - 8. ročníka majú riaditeľské voľno, na 1. stupni prebieha riadne vyučovanie
  • 29.3. - 3.4. - VEĽKONOČNÉ  PRÁZDNINY
  • 6.3. - poskytnúť informácie o Zápise do 1. ročníka na RZ v MŠ vo Valaskej
  • 6.3. - reprezentovať školu na OK Hviezdoslavovho Kubína
  • 7.3. - OBJAVOVAŤ ZDRAVIE s našimi hosťami  - projektový deň na 1. stupni
  • 9.3. - zasadnutie žiackej školskej rady
  • 13.3. - PYTAGORIÁDU pre úspešných riešiteľov z 3. - 5. ročníka
  • 13.3. - navštíviť DSS Tereza v Hronci v rámci Týždňa mozgu
  • 13.3. - zúčastniť sa KK BIO olympiády
  • 14.3. - PYTAGORIÁDU pre úspešných riešiteľov z 6. - 8. ročníka
  • 14.3. - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ pre budúcich prvákov
  • 14.3. - súťaž o najlepšieho čitateľa v ŠKD - "Aj v ŠKD čítame"
  • 14.3. - zúčastniť sa na súťaži SZPB - "Medzníky 2. sv. vojny"
  • 19.3. - KLOKAN pre prihlásených žiakov 1. - 8. ročníka
  • 21.3. - maľovanie kraslíc v ŠKD
  • 22.3. - na 1. stupni besedu so spisovateľkou - p, Turňovou
  • 23.3. - pre deviatakov EXKURZIU OBN - pojednávania na Okresnom súde v Brezne
  • 23.3. - zúčastniť sa OK CHEM olympiády
  • 26.3. - 28.3. - ŠK VYV súťaže "Od stromu k zošitu"
  • 27.3. - pre deviatakov EXKURZIU DEJ  - Pamätník SNP v B. Bystrici, Vápenka v Nemeckej
  • 28.3. - pre ôsmakov EXKURZIU DEJ, VUM - Martin, Ružomberok
  • 28.3. - zapojiť sa do VYV súťaže OcÚ "APRÍL - mesiac lesov"

  EŠTE PRIPRAVUJEME:​

  • ŠK florbalovej ligy
  • 5.4. - podpisovanie prihlášok na SŠ  - rodičia a žiaci 9. ročníka
  • 9. - 13.4. - Škola v prírode pre druhákov
  • 11.4. - ZÁPIS do 1. ročníka
  • 12.4. - TA v 6. ročníku - voliteľné predmety v 7. ročníku
  • 16.4. - 20.4. - Základný plaveccký výcvik tretiakov
 • FLORBALISTKY v OK obsadili 2. miesto

  28. 2. 2018

  Florbalistky úspešne bojovali o umiestnenie v okresnom kole. Aj keď mali rovnaký počet víťazstiev ako víťazky o konečnom umiestnení rozhodol počet nastrieľaných gólov. K 2. miestu BLAHOŽELÁME a  za reprezentáciu školy ĎAKUJEME: Molčanovej Kristíne z 9.A, Koporecovej Lucii, Majchútovej Simone a Struhárovej Martine z 9.B, Zelenčíkovej Paulíne z 8.A, Bernáthovej Vanese a Pišojovej Eliške z 8.B, Filadelfiovej Nikole zo 6.B a Havašovej Alžbetke z 5.A. Družstvo chlapcov - florbalistov  obsadilo v OK 6. miesto.

 • BIOLÓGOM SA DARILO

  9. 2. 2018

  V OK biologickej olympiády - kategória C, teoreticko-prakltická časť, ktoré sa uskutočnilo 8. februára  v Brezne nás úspeše reprezentovali žiaci 8. ročníka. Obsadili 2. - 4. miesto v konkurencii 13 súťažiacich. Do KK postupuje Tajana Koľajová z 8.A, ktorú od 1. miesta delilo len pol boda. Na 3. mieste sa umiestnila Radoslava Rafajová z 8.B a na 4. mieste Filip Kováčik z 8.A, ktorý za Radkou zaostal tiež o pol boda. Všetkým trom súťažiacim ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu a samozrejme BLAHOŽELÁME ! Tajane držíme palce v krajskom kole.

 • ODOVZDALI SME...

  5. 2. 2018

  1. časť finančného výťažku z vianočného predaja počas Živého Betlehéma vo Valaskej spolu s dobrovoľnou zbierkou v celkovej výške 450 eur našej spolužiačke Natálke a jej rodičom. V mene všetkých žiakov a zamestnancov školy tak urobili Natálkine spolužiačky Viktorka a Sabínka spolu s triednou učiteľkou Ing. Zuzanou Slezákovou 17.1.2018. Natálka, držíme Ti palce!

 • UVEREJNILI SME...

  5. 2. 2018

  štvrtú Knihu dobrých skutkov  - Srdce pre Jaroslava Simana. K nahliadnutiu je v ľavom menu - Kniha dobrých skutok - Kniha dobrých skutkov 4. Príjemné čítanie!

 • ZHODNOTILI sme 1. polrok...

  31. 1. 2018

  24. januára na pedagogickej rade. Potešil nás vyšší počet čistých jednotkárov v porovnaní s minulým školským rokom - na 1. stupni 41 žiakov a na 2. stupni 26 žiakov (3 z nich sú deviataci). Viac žiakov - 21 - bolo finančne odmených za výborný prospech a vzorné správanie (až 7 žiakov sa z 20 eurovej odmeny tešilo v 8.A). 23 žiakov  neprospelo, žiaľ aj 2 deviataci, ale 22 neprospievajúcich žiakov z 1. štvrťroku si prospech polepšilo. Najviac neprospievajúcich je z predmetov CUJ, DEJ, CHEM a MAT. V hodnotení správania sme síce udelili o 8,5% viac pochvál TU, ale aj viac výchovných opatrení. Zníženú známku zo správania na stupeň 2 má 14 žiakov  a 7 žiakov na stupeň 3. Potešujúce je, že počet udelených výchovných opatrení za 2. štvrťrok bol podstatne menší (7) ako v 1. štvrťroku (52). Výchovné opatrenia a znížené známky zo správania boli udelené najmä z dôvodov - neospravedlnené hodiny (medzi nimi boli aj NH za neskoré príchody), arogantné a drzé správanie voči vyučujúcim a spolužiakom, nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, vulgárne vyjadrovanie, ničenie školského majetku, šikanovanie spolužiaka, nenosenie si úboru na telesnú a športovú výchovu, nenosenie si prezuviek a používanie mobilného telefónu. Za 1. polrok žiaci vymeškali 15 589 ospravedlnených hodín  (priemer na žiaka 42,94) a 98 neospravedlnených. Úspešným žiakom (dosiahli svoje predsavzatia) BLAHOŽELÁME a tým, ktorí sa už teraz snažia polepšiť DRŽÍME palce, aby sa im to podarilo. Vyučujúcim ĎAKUJEME za ich prácu, za všetok čas, ktorý venujú príprave a vzdelávaniu žiakov.

 • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV ...

  16. 1. 2018

  pribúdajú. Družstvo volejbalistiek v zložení z 8.A - Samanta Borošová, Tajana Koľajová, Paulína Zelenčíková, z 8.B - Vanesa Bernáthová, Eliška Pišojová, z 9.A - Sabína Ledecká, Alexandra Surinčáková a z 9.B - Lucia Koporecová, Matina Struhárová v Okresnom kole v Brezne 16.1.2018 obsadilo 3. miesto.  V ten istý deň nás v Okresnom kole Olympiády anglického jazyka v Brezne  reprezentoval Ondrej Blahút z 9.A a VEĽMI ÚSPEŠNE. V konkurencii 10 súťažiacich obsadil 2.miesto. Od najvyššej priečky ho delili len 3 body. BLAHOŽELÁME!  ĎAKUJEME za reprezentáciu!

 • ĎAKUJEME ...

  8. 1. 2018

  ... všetkým, ktorí sa počas Živého Betlehéma na Námestí vo Valaskej zastavili v našom stánku a kúpili si výrobok našich žiakov. Z predaja sme získali 408 eur. Vďaka získaným financiám sa nám aj tento rok podarí pokračovať v tradícii finančnej pomoci. O tom, komu pomôžeme, rozhodnú žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi. Priebežne Vás budeme informovať. ĎAKUJEME aj za našu spolužiačku, šiestačku Natálku, ktorej ste počas predaja dobrovoľne prispeli s celkovou sumou 300 eur.  S radosťou jej ich odovzdáme v najbližších dňoch. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do predaja výrobkov zapojili.  

 • PREVENCIA FAJČENIA...

  21. 12. 2017

  ... je neodmysliteľnou súčasťou prevencie na každej škole, najmä v dnešnej dobe, keď mladšie generácie "dospievajú" o niečo skôr. Tradičnou formou každého podujatia s preventívnym podtónom je beseda alebo prednáška. Ale ako žiakov zaujať tak, aby chceli počúvať, aby pochopili škodlivosť fajčenia a rozumeli následkom, aby si z besedy neodniesli len pocit, že dospelí opäť museli poučovať? Riešenie našli učitelia spolu so žiakmi 9.B. Najskôr výchovná poradkyňa Ingrid Sedliaková zrealizovala v triedach 4. - 9. ročníka anketu o fajčení, ktorú následne písomne vyhodnotila. Takto spracované podklady odovzdala deviatakom a ich p. uč. informatiky Renátke Bírešovej. Žiaci podklady nielen preniesli do elektronickej podoby, ale pridali aj zaujímavé informácie, ktoré spracovali do prezentácie a nacvičili si jej prezentovanie.  Potom si už len pripravili prednáškovú miestnosť, multimediálnu učebňu. O odbornú vsuvku požiadali našu školskú psychologičku, Petru Koppovú, ktorá má zo svojej odbornej praxe skúsenosti aj s mladistvými trpiacimi rôznymi závislosťami. Spracovali harmonogram pre triedy a prednáško-besedy sa mohli začať. A výsledok? Veľa si odniesli nielen návštevníci, ale aj žiacki prednášajúci. Viac sa dozviete vo fotogalérii. Tu ponúkame link, kde si spracovanú prezentáciu môžete obzrieť aj s výsledkami ankety : Fajcenie_9.B..pptx