• BIELA PASTELKA...
     • BIELA PASTELKA...

     • ...je verejná zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pridajte sa k nám v piatok 21. septembra 2018. Aj vďaka vašim príspevkom môže únia nevidiacim a slabozrakým pomáhať s výučbou čítania a písania Braillovho písma, s nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou, s kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, s kurzami práce na počítači s hlasovým výstupom, s nácvikom sebaobslužných činností... Viac informácii na http://bielapastelka.sk/

    • ROZVRH HODÍN ...
     • ROZVRH HODÍN ...

     • ... platný od 12.9. 2018 je uverejnený v hornom menu - Život v škole - Rozvrhy.

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Oznamujeme rodičom, že od 10.9.2018, od pondelka bude ŠKD k dispozícii od 5.45 hod.

    • AJ TENTO ROK SME BEŽALI POMÁHAŤ...
     • AJ TENTO ROK SME BEŽALI POMÁHAŤ...

     • ... na charitatívno - dobrovoľnicke podujatie v Čiernom Balogu v sobotu - 8.9. v počte 14 našich žiakov v  sprievode p. učiteliek M. Badinkovej a J. Pohorelcovej. Teší nás, že niektorých sprevádzali aj ich rodičia, príbuzní, priatelia školy, medzi ktorými boli aj naši bývalí žiaci.  Svojou účasťou, štartovným prispeli na konto Detského onkologického oddelenia v Banskej Bystrici. ĎAKUJEME!  

    • BEŽTE SA ZAPÍSAŤ, ŽIACI,.....
     • BEŽTE SA ZAPÍSAŤ, ŽIACI,.....

     • .... do krúžku. Už sme zverejnili aktuálny zoznam krúžkov v tomto školskom roku pre žiakov našej školy. Nájdete ho na našej webovej stránke v hornom menu Zoznamy - Krúžky alebo Život v škole - Prehľad krúžkov. Zoznamy sú zverejnené aj na nástenkách vo všetkých budovách školy. Informácie v zozname  budeme priebežne dopĺňať o časové údaje. Na krúžky sa môžete prihlasovať od 5. do 24. septembra. Krúžky, ktoré chcete navštevovať vyberajte zodpovedne podľa záujmu a časových možností. Prihlásenie je záväzné na celý školský rok! 

      Budeme radi, ak vybranému krúžku odovzdáte aj vzdelávací poukaz, ktorý vydáme 10.9. Na zadnú stranu poznačte názov krúžku. Vzdelávacie poukazy odovzdávajte prostredníctvom triedneho učiteľa do 24.9.2018.

       

     • NAŠA ŠKOLA ŽILA KROJMI!

     • V piatok žila naša škola NÁDHERNÝMI krojmi! Do školy prichádzali žiaci v krojoch, s prvkami ľudového odevu, zvonenie bolo na ľudovú nôtu, vyučujúci učili oblečení v krojoch, cez veľkú prestávku žiaci mali možnosť skúsiť tancovať na ľudové piesne, pani kuchárky varili a pani upratovačky upratovali v prvkoch ľudového kroja ... Celú atmosféru dotvárala výstava predmetov dennej potreby súvisiacich aj s ľudovými tradícimi. Za zapožičanie artefaktov ĎAKUJEME MO MS a zamestnancom školy... ĎAKUJEME za krásny deň všetkým, ktorí ho svojim oblečením podporili! S radosťou sa s vami podelíme o piatkovú atmosféru prostredníctvom fotografií...

    • PRIPOMÍNAME...
     • PRIPOMÍNAME...

     • ...odhlasovanie z obedov sa dá uskutočniť aj elektronicky cez internetovú žiacku knižku, čo je pohodlné, rýchle, lacné a menej administratívne. Odhlasovanie môžete realizovať aj niekoľko dní vopred, aj na dlhšie obdobie v ktoromkoľvek čase. Musíte však dodržať čas pri odhlasovaní z aktuálneho dňa do 7.30 hod. 

      Náš tip: Využite bezplatnú mobilnú aplikáciu aSc  a bude to ešte pohodlnejšie.smiley

    • PONÚKAME k nahliadnutiu...
     • PONÚKAME k nahliadnutiu...

     • ... prezentáciu "Vstup dieťaťa do školy"  a  "Vstup žiaka na 2. stupeň". Autorkami sú naše odborné zamestnankyne. Nájdete ju v hornom menu Život v škole - Poradenstvo školy.

    • NOVÝ šk. rok 2018/2019 SME SLÁVNOSTNE OTVORILI...
     • NOVÝ šk. rok 2018/2019 SME SLÁVNOSTNE OTVORILI...

     • ....3. septembra 2018 za prítomností hostí, zástupcov obecných úradov vo Valaskej a spádových obcí, predsedu Rady školy a zástupcu Rady rodičov, rodičov a starých rodičov našich žiakov, 367 žiakov a 47 zamestnancov školy. Slávnostnú atmosféru prvého školského dňa 49. školského roka v živote našej školy podčiarkli okrem slnečného počasia aj slávnostné príhovory pána starostu obce Valaská a riaditeľky školy a krátky program, v ktorom vystúpila recitátorka, tretiačka Romanka s básňou p. uč. P. Hadžegovej a speváčka, ôsmačka Vlaďka. Sme presvedčení, že aj tento školský rok prinesie so sebou veľa nových vedomostí, zaujímavostí, zážitkov a dobrých známok. 

      ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK želáme všetkým, ktorí žijú v našej škole, s našou školou a pre našu školu.

    • ŠKOLSKÝ AUTOBUS...
     • ŠKOLSKÝ AUTOBUS...

     • bude žiakov voziť do školy aj tento školský rok. Odchod autobusu z Osrblia je o  7.10 hod. a zo Štiavničky o 7.23 hod. Odchod atobusov po vyučovaní  obidvomi smermi  je  13.30 hod. Autobus je určený výhradne na dopravu žiakov (bez doprovodu) do a zo školy. Skontrolujte si preukážky, v prípade straty to oznámte hneď v utorok  4.9.  triednej učiteľke.

    • ÚNOS ŠKOLSKÉHO AUTOBUSU
     • ÚNOS ŠKOLSKÉHO AUTOBUSU

     • Veru, čítate správne. Vo štvrtok 21.6.2018 nám na 1. vyučovacej hodine chýbali žiaci. Žiaci, ktorí dochádzajú školským autobusom z Osrblia a z Hronca. Rozpútali sme rozsiahlu pátraciu akciu... A vlatne ani nebolo treba. Všetkých žiakov "uniesli" manželia Šebestovci na zmrzlinu do Brezna ako rozlúčku so školským autobusom v tomto školskom roku. Ešte počas spomínanej hodiny sa s úsmevom vrátili do školy. Samozrejme meškanie žiakov sme ospravedlnili. ĎAKUJEME! 

    • VYNOVENÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
     • VYNOVENÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     • Dnes to už bude týždeň čo stravníkom našej školskej jedálne lepšie chutí. Prečo? Môže za to vynovená školská jedáleň podľa návrhu venovaného našej škole bez nároku na finančnú odmenu spolu s časom stráveným zabezpečovaním a dozeraním na jeho realizáciu. Návrh a realizáciu nám venoval náš bývalý žiak, v súčasnosti architekt Pavol Kupec z Ateliéru KUPEC architekti z Brezna. Výsledok je nielen príjemný, ale aj praktický a nadčasový. (Presvedčte sa sami a kliknite na fotoalbum - Naša VYNOVENÁ školská jedáleň.Pánovi architektovi ĎAKUJEME! Celá premena by sa nemohla realizovať bez finančných prostriedkov vyčlenených na materiál a prácu remeselníkov. Za poskytnutie finančných prostriedkov ĎAKUJEME Obecnému úradu a členom finančnej komisie. POĎAKOVANIE patrí aj našim nepedagogickým zamestnancom, ktorí spolu s aktivačnými pracovníkmi za rekordný čas (pondelkové dopoludnie po jarných prázdninách) upratali jedáleň tak, aby sme ju mohli spolu s hosťami - p. starostom J. Uhrinom, p. prednostom P. Cígerom, p. predsedom finančnej komisie J. Dundovičom, p. predsedom Rady školy P. Bánikom, p. architektom P. Kupcom a s prvými stravníkmi v tento deň, prvákmi a žiakmi z 3.A, slávnostne otvoriť. Pripíjali sme si spoločne mliekom a zaželali dobrú chuť k smotanovým haluškám. Ešte raz všetkým ĎAKUJEME! 

    • ODOVZDALI SME...
     • ODOVZDALI SME...

     • 1. časť finančného výťažku z vianočného predaja počas Živého Betlehéma vo Valaskej spolu s dobrovoľnou zbierkou v celkovej výške 450 eur našej spolužiačke Natálke a jej rodičom. V mene všetkých žiakov a zamestnancov školy tak urobili Natálkine spolužiačky Viktorka a Sabínka spolu s triednou učiteľkou Ing. Zuzanou Slezákovou 17.1.2018. Natálka, držíme Ti palce!

    • ĎAKUJEME  ...
     • ĎAKUJEME ...

     • ... všetkým, ktorí sa počas Živého Betlehéma na Námestí vo Valaskej zastavili v našom stánku a kúpili si výrobok našich žiakov. Z predaja sme získali 408 eur. Vďaka získaným financiám sa nám aj tento rok podarí pokračovať v tradícii finančnej pomoci. O tom, komu pomôžeme, rozhodnú žiaci našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi. Priebežne Vás budeme informovať. ĎAKUJEME aj za našu spolužiačku, šiestačku Natálku, ktorej ste počas predaja dobrovoľne prispeli s celkovou sumou 300 eur.  S radosťou jej ich odovzdáme v najbližších dňoch. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa do predaja výrobkov zapojili.  

    • ZVEREJNILI SME ....
     • ZVEREJNILI SME ....

     • ... bližšie informácie a upravené pravidlá projektu ZDRAVÁ  DESIATA pre žiakov 1. stupňa. Bližšie informácie nájdete v ľavom menu O škole - Zdravá desiata.

    • INFORMUJEME ...
     • INFORMUJEME ...

     • ... zákonných zástupcov našich žiakov a širokú verejnosť, že naša základná škola má aktivovanú elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk

    • ZAUJÍMATE SA O...
     • ZAUJÍMATE SA O...

     • .. školské stravovanie, o zdravý životný štýl, o princípy zdravého a vyváženého stravovania? Chcete vedieť podľa čoho zostavujú aj naše kuchárky jedálny lístok?  Spoločnosť EDEN, dodávateľ potravín do školských jedálni vytvorila stránku, ktorá je určená aj pre rodičov, žiakov a ostatných stravníkov a ponúka zaujímavé informácie o školskom stravovaní,o zásadách zdravého životného štýlu ako aj o princípoch zdravého a vyváženého stravovania - http://www.facebook.com/edenskolskejedalne

       

    • VYDALI SME ...
     • VYDALI SME ...

     • ... Knihu dobrých skutkov 4. Prelistovať si ju môžete v hornom menu Život na škole - Kniha dobrých skutkov.