Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Bystrušky vhodný pre žiakov 2. ročníka
Cyklistický krúžok vhodný pre žiakov 2. stupňa
Florbalový krúžok - dievčatá vhodný pre žiakov 2. stupňa
Foto Foto Foto Foto Foto
Florbalový krúžok - chlapci vhodný pre žiakov 2. stupňa
Futbalový krúžok 1. st. mladší žiaci od 2.do 4. ročníka
Futbalový krúžok 2. st. starší žiaci od 5. do 9. ročníka
Hravá angličtina vhodný pre žiakov 1. ročníka
Krúžok mažoretiek vhodný pre žiakov od 4. ročníka
Krúžok vybíjanej vhodný pre žiakov 3. - 6. ročník
Matematika inak vhodný pre žiakov 9. ročníka
Novinársky krúžok vhodný pre žiakov 2. stupňa
Slovenčina bez obáv vhodný pre žiakov 9. ročníka
Šikovné ruky vhodný pre žiakov 2. stupňa
Turistický krúžok - 2. stupeň vhodný pre žiakov od 5. ročníka
Volejbalový krúžok vhodný pre žiakov 2. stupňa

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2018