• Členovia rady školy

    • Rada školy :      delegovaní členovia za rodičov a zamestnancov školy         13.10.2020 

                                delegovaní členovia za zriaďovateľa 25.2.2019

      predseda:              Ing. DUNDOVIČ Ján, zástupca zriaďovateľa

                                    Kontakt : dundovic.jano@gmail.com

     Podpredseda:       Mgr. Piliarová Štefánia, zástupca pedagogických zamestnancov

     Členovia:              Mgr. Skladaná Soňa, zástupca pedagogických zamestnancov

                                    Bachratý Erik, zástupca rodičov

                                    Bániková Anna, zástupca ostatných zamestnancov

                                    Datko Richard, zástupca zriaďovateľa

                                    PhDr. Mgr. Kúdelková Zuzana, zástupca zriadovateľa

                                    Levíková Alena, zástupca rodičov

                                    Mgr. Nitková Janeta, zástupca rodičov

                                    Ing. Rolincová Zuzana MSc., zástupca zriaďovateľa

                                    Vaníková Alexandra, zástupca rodičov