• NOC LITERATÚRY
     • NOC LITERATÚRY

     • Pilotný ročník Noci literatúry sa konal 8. 10. 2021 v priestoroch budovy 2. stupňa základnej školy.  Jeho cieľom bolo netradičných spôsobom priblížiť žiakom súčasnú literatúru prostredníctvom série čítaní na 8. miestach v rovnakom čase. Čítali pani učiteľky, naši deviataci i rodičia. Každé stanovište bolo niečím výnimočné a v jednom prípade sa o autentickosť diela postarala pani Sepešiová ochutnávkou výborných koláčov, teplého čaju a doma pripraveného malinového sirupu.

      Zúčastnení mali tiež možnosť vidieť rôzne druhy a preklady Svätého písma. Objednať si ich môžu na www.knihypetros.sk.

      Všetky ostatné knihy sme mali prepožičané z kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici. Za pekné fotky ďakujeme Michalovi Berákovi, ktorý nás navštívil na všetkých stanovištiach.

      Veríme, že si všetci odniesli fantastický umelecký zážitok a stretneme sa opäť o rok na spoločnom čítaní.   

      „Čítame knihy, aby sme zistili, kým sme.

      Čo iní ľudia, či už skutoční alebo vymyslení,

      robia, cítia alebo si myslia, je podstatným

      vodítkom k pochopeniu kým sme a kým

      sa môžeme stať.“ Ursula K. Le Guin

      Príspevok a organizáciu zabezpečili: Mgr Skladaná Soňa, Mgr. Puťošová Kristína

    • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE
     • BEH PRE ZDRAVÉ SRDCE

     • Dňa 12.10. sa na našej škole už tradične konalo podujatie „Beh pre zdravé srdce“, jeho 5. ročník. Vzhľadom na súčasnú situáciu v krajine sme museli toto podujatie pozmeniť. Slávnostné otvorenie sa nekonalo na školskom dvore, ale cez školský rozhlas. Žiaci sa dozvedeli  informácie o pánovi profesorovi Jaroslavovi Simanovi a príhovor mala aj pani Fischerová, sestra pána Simana. Behy sa začali 2. vyučovacou hodinou, vždy po jednom ročníku. Aj napriek tomu, že sme nemohli byť všetci na dvore, nálada bola výborná, deti mali veľkú chuť súťažiť a prekonávať samých seba, navzájom sa povzbudzovali. V cieli mali pripravený teplý čaj a ovocie.

      Uvádzame poradie v jednotlivých kategóriách:

      Kategória I. - II. ročník chlapci: 3.miesto- Faško Jakub, 2.miesto- Schvarzbacher Tomáš

      1.miesto- Vašica Tadeáš.

      Kategória I. -II. ročník dievčatá: 3.miesto- Hudecová Margaréta, 2.miesto- Mozolová Nikola,

      1.miesto- Pušková Karin

      Kategória III. -IV. ročník chlapci: 3.miesto- Smékal Tobias, 2.miesto- Štulajter František,

      1.miesto- Boroš Maxim

      Kategória III .- IV. ročník dievčatá: 3.miesto- Filipková Michaela, 2.miesto- Špaleková Alexandra,

      1.miesto- Gondová Lucia

      Kategória V. – VI. ročník chlapci: 3.miesto- Sluštik Filip, 2.miesto- Trebuľa Lukáš,

      1.miesto-  Gregor Jakab a Henske Michal

      Kategória V. - VI. ročník dievčatá: 3.miesto- Gonosová Martina, 2.miesto- Perichtová Daniela,

      1.miesto- Vašicová Aneta

      Kategória VII. - IX. ročník chlapci: 3.miesto- Gajdošík Samuel, 2.miesto- Šváb Matej,

      1.miesto- Havaš Matúš

      Kategória VII. - IX. ročník dievčatá: 3.miesto- Chládeková Cheryl, 2.miesto- Gondová Lenka,

      1.miesto- Schvarzbacherová Patrícia

      Celkovým víťazom I. stupňa sa stal Boroš Maxim s časom 1min. 21 sekúnd (1 kolo) . Víťazom II. stupňa sa stal Havaš Matúš s časom 2 min.19 sekúnd (2 kolá) .

      Celkovým víťazom a všetkým umiestneným žiakom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme.

      Veľká vďaka patrí našim deviatakom, ktorí zvládli organizáciu a pomoc pri tomto podujatí na jednotku. Poďakovanie patrí tetám  kuchárkam za občerstvenie,  pánovi školníkovi a pani asistentke Mariane Laksíkovej.

      Mgr. J. Pohorelcová a Mgr. M. Jenčová

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme vám, že od štvrtka, 14. 10. 2021, sú žiaci  šiesteho ročníka na dištančnom vzdelávaní na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici z dňa 15. 10. 2021.

      Žiaci sa do školy vrátia v pondelok, 25. 10. 2021. Dôvodom je pozitivita žiaka šiesteho ročníka. 

      Ďakujeme vám, že vykonávate Ag testy určené na samotestovanie. Na základe uskutočneného Ag testu sa výskyt ochorenia u žiaka potvrdil aj na PCR testovaní a tým sa zabránilo masívnehu infikovaniu žiakov v danom ročníku. 

      S pozdravom.

      Vedenie školy

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme vám, že od pondelka 11. 10. 2021 sú žiaci  tretieho ročníka na dištančnom vzdelávaní na základe Rozhodnutia RÚVZ v Banskej Bystrici do 18. 10. 2021. Žiaci sa do školy vrátia v utorok, 19. 10. 2021. Dôvodom je pozitivita žiakov tretieho ročníka. 

      Ďakujeme vám, že vykonávate Ag testy určené na samotestovanie. Na základe nich sa výskyt ochorenia u žiakov potvrdil, čím sme prechodom na dištančné vzdelávanie predišli ďalšiemu šíreniu vírusu COVID - 19. 

     • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

     • Dňa 8.10. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo technickej olympiády.

      V kategórii A sa zapojilo 10 žiakov a v kategórii B 8 žiakov.

      Úspešní riešitelia kategória A:

      1. Chromek Adam 9.A (postupuje do OK)
      2. Baran Samuel 9.A (postupuje do OK)
      3. Zúr Michal 9.B

      Úspešní riešitelia kategória B:

      1. Belko Marek 7.B (postupuje do OK)
      2. Némethová Sofia 7.A
      3. Fortiak Peter 7.B

      Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy a postupujúcim gratulujeme.

                                                                                                                Ing. Anna Miklovičová

     • POZVÁNKA PRE ŽIAKOV

     • Milí žiaci, 8. októbra o 16:00 hod. ste všetci pozvaní na Noc literatúry.

      Ako bude prebiehať?

      Prejdete rôznymi stanovišťami, spoznáte zaujímavé knihy, ktoré Vám prečítajú Vaši spolužiaci, pani učiteľky i rodičia, a hlavne, odnesiete si fantastický umelecký zážitok. 

      Kedy?

      V piatok, 8. októbra 2021 o 16:00 hod.

      Čo si doniesť?

      Pero, dobrú náladu a chuť vypočuť si zaujímavé ukážky kníh. 

      Tešíme sa na Vás. 

    • DAR PRE SPISOVATEĽA
     • DAR PRE SPISOVATEĽA

     • Viesť žiakov k láske ku knihám je dôležitou úlohou učiteľa. Aby sa zo žiakov stali dobrí čitatelia, treba ich viesť k úcte k literárnej tvorbe a jej tvorcom.  Žiaci 5. A a 5. B sa práve učia o knižniciach, o knihách, o rozmanitosti literárnych diel a o básnikoch a spisovateľoch. Jednému spisovateľovi sa rozhodli napísať. Je ním Dušan Taragel. 29. 9. oslavoval životné jubileum, 50 rokov. Keďže jeho knihu Rozprávky o neposlušných deťoch máme aj v školskej knižnici a neraz sme si už z nej čítali, chceli sme pána Taragela prekvapiť. Počas troch vyučovacích hodín žiaci pracovali s textom z knihy Rozprávka o zábudlivom Martinovi, plnili úlohy, hrali scénky, riešili tajničky, tvorili básne. Na záver vytvorili pre spisovateľa tortu „upečenú“ z ich vlastných básni a záložky, na ktoré napísali to najdôležitejšie, na čo počas týchto aktivít prišli: Zabúdať  na veci a zabúdať niečo vykonať sa nevypláca  a aby sa človek sám nestratil, nesmie zabúdať  ČÍTAŤ.“ Náš darček sme poslali elektronickou poštou. A darček sme dostali aj my. Opätovaná správa, že pán spisovateľ je „strašne rád, že má takých skvelých čitateľov a čitateľky“ nás povzbudila a nám nezostáva iné - len NEZABÚDAŤ ČÍTAŤ.

        Aktivitu realizovali Mgr. K. Puťošová a Mgr. M. Tyčiaková

    • DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA
     • DEŇ POZITÍVNEHO MYSLENIA

     • Deň pozitívneho myslenia, ktorému v kalendári patrí 13. september, si pripomenuli žiaci 8.A a 8.B na hodinách občianskej výchovy. Najprv sa zamysleli nad myšlienkou: Existencia je ako puzzle zložená z kúskov a každý má svoje miesto, kde presne zapadá. Každý kúsok je jeden príbeh zo života, no zároveň je časťou obrazu celku, ktorý vzniká, keď všetky kúsky do seba zapadnú.  Žiaci po diskusii poskladali obraz z pozitívnych a negatívnych príbehov z ich vlastných životov, radili si navzájom, ako sa  zachovať v rôznych životných situáciách, ako sa na ne pozerať, ako sa z nich poučiť. Osvojovali si metódu pokojného reagovania pri strese. Zhrnuli vlastné rady, ako si zachovať pozitívnu myseľ. Vytvorili tričká dobrej nálady. Jedno zaslali aj vzácnym priateľom v Dennom stacionári v Nemeckej, veď najdôležitejšou vecou v každej ťažkej situácii je mať pri sebe dobrého priateľa. Počas týchto hodín si hladinu hormónov šťastia dvíhali okrem smiechu aj čokoládou. 13. september je totiž aj Dňom čokolády.

      Aktivitu realizovali Mgr. M. Tyčiaková a Mgr. S. Skladaná

       

       

    • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     • Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 26. september sa v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci 2. stupňa si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli už po druhý raz rôznymi aktivitami vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Na ich príprave sa podieľali vyučujúce cudzích jazykov – p. učiteľky – Sedliaková, Slezáková, Tyčiaková, Némethová, Honková, Maťovčíková. Zo slovnej zásoby spomínaných jazykov sme vytvorili STROM JAZYKOV, ktorý zapustil korene na centrálnej nástenke 2. stupňa. Už teraz sa žiaci aj učitelia tešia na ďalší ročník Európskeho dňa jazykov, ktorý sa pokúsime aj v budúcom roku obohatiť novými nápadmi.

      Príspevok pripravila: Mgr. Maťovčíková Denisa