• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Karolová

     Školského špeciálneho pedagóga nájdete v kabinete na 1. poschodí v budove 1. stupňa každý deň od 7.00 do 7.30 hod. a v ostatné dni podľa nižšie uvedeného rozvrhu:   

     UTOROK 13.00 - 15.00
     STREDA 13.30 - 14.30


     Počas vyučovania sa školský špeciálny pedagóg venuje priamej odbornej činnosti so žiakmi.

     Kontakt: 0948 523 128

     email: luckakarolka@gmail.com

     Ponúka poradenstvo v oblasti špeciálnych výchovno - vzdelávacích  potrieb žiakov, konzultácie pre rodičov a vykonáva priamu činnosť s deťmi počas vyučovania.

     Viac sa dozviete po kliknutí na odkaz: poradenstvo_skol.spec.pg..docx

     alebo na novej stránke, ktorá sa bude priebežne aktualizovať: http://specpg-sk.webnode.sk

     Ako pracovať s deťmi a ADHD, ADD? Viac...SP_-_www.stranka.docx

     Prezentácia "Vstup dieťaťa do školy" Vstup_dietata_do_skoly_-_ZS.pptx

     Prezentácia "Vstup žiaka na 2. stupeň" Vstup_ziakov_na_2._stupen.pptx