Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Rada školy

Členovia rady školy

Rada školy :      delegovaní členovia od 14.11. 2016:

 

Predseda:              Ing. Peter BÁNIK, zástupca zriďovateľa

Podpredseda:       Mgr. Ivana Hrončeková, zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:               Anna Gondová, zástupca ostatných zamestnancov

                               Mgr. Viera Snopková, zástupca pedagogických zamestnancov

                               Mgr. Roman Hadžega , zástupca rodičov

                               Tomáš Náther, zástupca rodičov

                               Janeta Nitková, zástupca rodičov

                               Alexandra Vaníková, zástupca rodičov

                               PaedDr. Stanislava Benediková , zástupca zriaďovateľa

                               PaedDr. Matúš Magera, zástupca zriadovateľa

                               Mgr. Mária Pacerová, zástupca zriaďovateľa