• Členovia rady školy

    • Rada školy :      delegovaní členovia od 14.11. 2016:

      

     Predseda:              Ing. Peter BÁNIK, zástupca zriaďovateľa

                                    Kontakt : peter.banik@slovanet.sk

     Podpredseda:       Mgr. Alena Blahútová, zástupca pedagogických zamestnancov

     Členovia:               PaedDr. Stanislava Benediková , zástupca zriaďovateľa

                                    Anna Gondová, zástupca ostatných zamestnancov

                                    Mgr. Roman Hadžega , zástupca rodičov

                                    PaedDr. Matúš Magera, zástupca zriadovateľa

                                    Tomáš Náther, zástupca rodičov

                                    Janeta Nitková, zástupca rodičov

                                    Mgr. Mária Pacerová, zástupca zriaďovateľa

                                    RNDr. Mariana Rafajová, zástupca pedagogických zamestnancov

                                    Alexandra Vaníková, zástupca rodičov