Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

iŠkVP

Učebný plán

V dokumente Učebný plán Vám ponúkame pohľad na časovú dotáciu vyučovacích predmetov vo všetkých ročníkoch podľa iŠVP. V tomto školskom roku 2017/2018 pokračujeme v zavádzaní iŠkVP v 3. a 7. ročníku. Aktuálnu časovú dotáciu jednotlivých predmetov nájdete v zošite pomenovanom ako kombinácia starého a nového pre jednotlivé stupne vzdelávania.

Ucebny_plan_SVP_2016(1).xlsx

Ucebny_plan__2017-2018(1).xlsx

K nahliadnutiu ponúkame aj učebné osnovy inovovaného Školského vzdelávaciegho programu pre 1.,2.,3. a 5.,6.,7. ročník.

Vseobecny_uvod_2016(1).pdf

ISCED_1_-_1._rocnik_-_iSkVP.pdf

ISCED2__5.roc.inov..pdf

ISCED_1_-_2._rocnik_iSkVP.pdf

ISCED_1_-_3._rocnik.pdf

ISCED2-6.roc._iSkVP.pdf

iUO_7.r..pdf

Prílohy k iŠkVP:

FINANCNa__GRAMOTNOST_2017-2018.pdf

Financna_gramotnost_-_1._rocnik_-verzia_1.2.pdf

AKTIVITY_k_zdravemu_zivotnemu_stylu_2016.pdf

Citatelska_gramotnost-plan_aktivit_2018.pdf

VOLITEĽNÉ  PREDMETY od 7. ročníka:

PONUKA_volitelnych_hodin_6._rocnik_-web.xlsx

UO_-_7._rocnik_volitelne_hodiny(1).pdf

UO_-_8._rocnik_VOLITELNE(1).pdf

UO_-_9._roc._-_VOLITELNE(1).pdf