Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Rada rodičov

OZNAMY pre rodičov

  • V školskom roku 2017/2018 do ZR prispeli rodičia 359 žiakov z 365 denne dochádzajúcich žiakov. ĎAKUJEME!
  • ĎAKUJEME všetkým členom organizačného tímu 13. reprezentačného plesu školy, sponzorom, ktorý prispeli do tomboly, všetkým účastníkom plesu, ktorí prejavili záujem o kúpu tombolových lístkov, a tým obohatili pokladňu ZR o výťažok vo výške 350 eur.
  • Rodičia na Plenárnom združení 3.10.2017 schválili príspevok do ZR vo výške 7 eur.
  • Správu o hospodárení ZR, návrh rozpočtu ZR a ďalšie informácie sa dozviete v záložke RADA RODIČOV
  • PREDSEDKYŇOU Rady rodičov je p. Janeta Nitková
  • POKLADNÍČKOU Rady rodičov je Ing. Lucia Ťažká