Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia žiakov

V jednotlivých častiach sú podrobne rozpracované:

►kritériá hodnotenia žiakov v  4. ročníku ( 1. - 3. ročník je uverejnený v inovovanom školskom vzdelávacom programe),

►kritériá hodnotenia všetkých predmetov na II. stupni,

►kritériá hodnotenia správania.