• HISTÓRIA ŠKOLY

    • 25.8.1969 sa konala prvá pracovná porada. Pán riaditeľ Václav Vraždiak, zástupca pre I. stupeň Koloman Weiss a zástupca pre II. stupeň Kazimír Petrík spolu s 29 zamastnancami pripravovali otvorenie školského roka v novej škole, ktorá mala poskytnúť vzdelanie a výchovu  666 žiakom obce Valaská.

     Kolaudačné chyby dovolili slávnostne otvoriť brány školy 8. septembra 1969.

     Vo výchovnom procese sa zamerali na výchovu žiakov k vlastenectvu a národnej hrdosti.

     V rámci vzdelávania bola ZŠ jednou z experimentálnych skôl, v ktorých sa overovala nová učebná koncepcia.

      

     Za roky svojej existencie zaznamenala niekoľko dôležitých zmien:

     1970/1971  žiaci II.stupňa ZŠ v Hronci sa stali našimi žiakmi

     1985/1986  ZŠ na Školskej ulici bola zaradená do siete ŠZŠ, tým sa stala naša ZŠ jedinou v obci

     2002/2003 ZŠ v Hronci bola vyradená zo siete.

     Od januára 2002 sme školou s právnou subjektivitou.

     V priebehu rokov 2099 a 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukcou: zateplenie budov, nové strechy, výmena okien, elektrické rozvody, kúrenie, nové chemické a fyzikálne laboratórium, zariadenie tried, kancelárií, kabinetov...

     24.10. 2014 bol škole zapožičaný čestný názov Základná škola Jaroslava Simana

      

     Riaditelia školy:

     1969 P. Vraždiak

     1973 p. Felnerová

     1990 p. Karak

     2001 p. Vaníková