Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

HISTÓRIA ŠKOLY

25.8.1969 sa konala prvá pracovná porada. Pán riaditeľ Václav Vraždiak, zástupca pre I. stupeň Koloman Weiss a zástupca pre II. stupeň Kazimír Petrík spolu s 29 zamastnancami pripravovali otvorenie školského roka v novej škole, ktorá mala poskytnúť vzdelanie a výchovu  666 žiakom obce Valaská.

Kolaudačné chyby dovolili slávnostne otvoriť brány školy 8. septembra 1969.

Vo výchovnom procese sa zamerali na výchovu žiakov k vlastenectvu a národnej hrdosti.

V rámci vzdelávania bola ZŠ jednou z experimentálnych skôl, v ktorých sa overovala nová učebná koncepcia.

 

Za roky svojej existencie zaznamenala niekoľko dôležitých zmien:

1970/1971  žiaci II.stupňa ZŠ v Hronci sa stali našimi žiakmi

1985/1986  ZŠ na Školskej ulici bola zaradená do siete ŠZŠ, tým sa stala naša ZŠ jedinou v obci

2002/2003 ZŠ v Hronci bola vyradená zo siete.

Od januára 2002 sme školou s právnou subjektivitou.

V priebehu rokov 2099 a 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukcou: zateplenie budov, nové strechy, výmena okien, elektrické rozvody, kúrenie, nové chemické a fyzikálne laboratórium, zariadenie tried, kancelárií, kabinetov...

24.10. 2015 bol škole zapožičaný čestný názov Základná škola Jaroslava Simana

 

Riaditelia školy:

1969 P. Vraždiak

1973 p. Felnerová

1990 p. Karak

2001 p. Vaníková