Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Streda 25. 11. 2015
Počet návštev: 3509040

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • AEROBIK maratón....

  .... v pondeloj našiel svojich priaznivcov a už aj víťazov, ktorým blahoželáme. O víťazstve rozhodovala trojčlenná porota z radov učiteľov. Kto chcel vyhrať musel vydržať v rytme aerobiku 3 x 20 minút. Tanečné zostavy predcvičovala p. uč. M. Badinková. Viac, ako zvyčajne, v našej fotogalérii.

 • Cŕŕn...

  ,,, náš školský časopis sme prihlásili do celoslovenskej súťaže školských časopisov PRO SLAVIS 2015. Získali sme Poďakovanie za účasť. Celému cŕŕn-tímu želáme i naďalej veľa skvelých nápadov! CASOPIS.pdf

 • OZNAMY...

  .... Krúžok JÓGA pre DETI končí svoju činnosť 1.12.2015 pre malý záujem zo strany žiakov. 

  .... 1.číslo školského časopisu Cŕŕn v tomto školskom roku v predaji od 23.11.2015 za nezmenenú cenu.

 • DOTAZNÍK pre rodičov...

  ... jeho podobu aj vyhodnotenie nájdete v navigácii "rada rodičov". Na základe ich výsledkov budeme pokračovať v písomnom hodnotení správania žiakov na konci 1. polroka a na konci školského roka a v internetovej žiackej knižke od 1.2. 2016 ponúkneme lepší prehľad v známkach a ich častejšiu aktualizáciu. S voliteľnými predmetmi v iŠkVP vás oboznámime až na konci tohto školského roka. Všetkým rodičom, ktorý sa zapojili, ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU!

 • PLÁNUJEME na NOVEMBER

  • 25.11. TESTOVANIE 5 - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
  • 3.11. literárnu exkurziu pre žiakov 6. ročníka do Hornej Lehoty
  • 4.11. zistiť u žiakov 8. ročníka ich najvhodnejšiu profesijnú orientáciu v spolupráci s CPPPP
  • 5.11. zmerať sily vo vybíjanej medzi tretiakmi a štvrtákmi
  • 9.11. zhodnotiť prospech, dochádzku a spr ...